Güncel
08 Mar 2021 19:18 Son Güncelleme: 08 Mar 2021 19:22

Kira geliri vergisinden düşülen masraflar neler? Daha düşük vergi için dikkat edilmesi gerekenler

Kira gelir beyannamesi doldurmadan önce bilinmesi gereken çok önemli detaylar var. Kira gelir vergisinden düşülebilecek kimi harcamalar bulunuyor. Bu harcamalar nelerdir?

Kira geliri vergisinden düşülen masraflar neler? Daha düşük vergi için dikkat edilmesi gerekenler

Kira geliri vergisinden düşülen masraflar neler? Daha düşük vergi ödemek mümkün. Mülk sahiplerinin beyanname droldururken bilmesi gerekenler var. Eğer kira gelir beyannamesinden düşülecek masrafların neler olduğunu biliyorsanız daha düşük vergi ödeyebilirsiniz. 

Takvim gazetesindeki habere göre kira vergisini o masraflar indirebiliyor.

O yöntemlerden birini tercih etmeniz gerekiyor: İşte yapmanız gerekenler...

Kira geliri elde edenlerin vergi telaşı başladı. Beyanname verecek mükelleflerin 'götürü gider' veya 'gerçek gider' yönteminden birisini tercih etmesi gerekiyor.

Kira geliri elde edenlerin vergi telaşı başladı. Beyanname verecek mükelleflerin 'götürü gider' veya 'gerçek gider' yönteminden birisini tercih etmesi gerekiyor.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İşte gerçek gider ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Neler indirilebiliyor? 

● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri,

● Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

● Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

● Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

● Kiraya verilen gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i,

● Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

● Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar (Bu harcamalar 2020 yılı için 1.400 lirayı aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir),

● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

● Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ile diğer gerçek giderler,

● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır),

● Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

GÖTÜRÜ GİDER Mİ GERÇEK GİDER Mİ?

Yüzde 15 götürü gidere göre, daha fazla indirilebilir gerçek gideri olanlar gerçek gider yöntemini seçip daha az vergi ödeyebilir.