İnşaat
18 Ara 2018 13:11 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 06:04

Yapı denetimlerine yeni düzenleme!

Yapı denetimlerine ilişkin yeni düzünleme bugün resmi gazetede yayınlandı. Haftaya yürürlüğe girecek tebliğ önemli maddeler içeriyor.

Yapı denetimlerine yeni düzenleme!
Yapı denetimlerine yeni düzenleme geldi. Yapılarda taze betondan numune alınması, deneylerinin yapılması ve raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Denetimi Yürütülen Yapılara Ait Taze Betondan Numune Alınması, Deneylerinin Yapılması, Raporlanması Süreçlerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Haftaya yürürlüğe girecek tebliğ, Bakanlıktan izin belgesi almış laboratuvarlarca 4708 sayılı Kanun kapsamında denetimi yürütülen yapılardan taze beton numunelerinin alınması, bunlara yönelik deneylerin yapılması ile raporlanması süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesinde takip edilecek yola ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

HER BİR TAZE BETON NUMUNESİ İÇİN BİR BETON ETİKETİ

Tebliğ gereğince, ilgili yapı denetim kuruluşu tarafından beton dökümü en az bir gün önce ilgili laboratuvara bildirilmesi gerekiyor. İlgili standardına uygun olarak alınan her bir taze beton numunesinin içerisine bir adet beton etiketi yerleştirilmesi gerekiyor.

Laboratuvar personelince yapıya ilişkin bilgiler ile şantiye mahalline dökülen betona ilişkin bilgiler EBİS mobil yazılımına giriliyor. Beton etiketi yerleştirilmiş numuneler el terminali vasıtası ile okutularak kayıt altına alınır ve yapının konumu doğrulanarak numune alma işlemi tamamlanıyor. Beton dökümü sırasında ilgili standardına uygun olacak şekilde alınan beton etiketli numuneler EBİS mobil yazılım üzerinden kaydediliyor.

Beton dökümü sırasında ilgili denetim elemanı şantiye mahallinde bulunur ve numuneler ilgili denetim elemanı huzurunda deneyi yapacak laboratuvar personeli tarafından alınıyor. Şantiye mahallinde ilgili denetim elemanınca EBİS mobil yazılımı üzerinden beton dökümünün ve numune alımının kendi huzurunda gerçekleştiğine yönelik onay işlemi gerçekleştiriliyor.

İlgili standardına uygun olarak emniyetli bir şekilde şantiye mahallinde bekletilen beton etiketli numunelerin şantiye mahallinden çıkarılması sırasında, laboratuvar personelince el terminali ile okutularak EBİS mobil yazılımı üzerinde şantiye çıkış işlemi gerçekleştirilir.

Laboratuvar personelince laboratuvar ve/veya numune toplama istasyonuna getirilen numuneler, küre tabi tutulmadan önce el terminali ile EBİS mobil yazılımı üzerinden okutuluyor.

Numuneler, ilgili standardında belirtilen zamanda laboratuvarda yer alan beton kırım cihazında deneye tabi tutularak deney raporu EBİS merkezi izleme yazılımı aracılığıyla ilgili kullanıcı adı ve şifresi ile onaylanıyor.

ETİKETLERİN FİYATI KDV DAHİL 8 TL 

EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından temin edilen etiketlerin bedeli KDV dahil 8 TL olup, bu bedel her yıl 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Bakanlıkça ilan edilecek.