Konut Haberleri
03 Ağu 2016 10:12 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 04:32

Vergi affı kira gelirini de kapsıyor mu?

Vergi affı kapsamında vtandaşın merak ettiği soruların başında kira gelirleri geliyor...

Vergi affı kira gelirini de kapsıyor mu?
Vergi barışı ile bir çok kesimin de yüzü gülecek. Meclis'e sunulan Vergi Barışı tasarısı, kira gelirinin vergilerini ödemeyenleri de kapsıyor mu? Hükümet, geçmiş beş yıla yönelik tüm vergi ve cezalarda yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Ahmet Karabıyık, Hürriyet'teki yazısında, kira gelirinin vergilerini ödemeyenlerin vergi barışından nasıl yararlanacağını yazdı.

İşte Karabıyık'ın köşe yazısı:
Geçmiş beş yılda milyonlarca konut-işyeri sahibi kira geliri elde etti. Veya konut-işyeri satışı yapıp kazanç elde edenler oldu. Bu işlemleri yapıp vergi ödemesi gerekenlerden ödemeyenler veya eksik ödeyenler de oldu. Bu kişiler şimdi geçmiş beş yıla yönelik tüm vergi-ceza risklerinden 'vergi barışı' ile kurtulabilecekler.

“ÖNCEDEN kira gelirimi hiç beyan etmemiştim, ben de vergi barışından yararlanabilir miyim?”, “Ne kadar ödeme yapmam gerekecek?” ve “2014’de ev almış, 2015’de satmıştım ama beyanname vermemiştim, ne kadar ödersem bunun vergisi sorulmaz?” Bize gelen ilk sorular böyle… Vergi Barışı yasa teklifi Meclis Bütçe Plan Bütçe Komisyonu’ndan da geçti… Belli ki, kısa süre sonra da yasalaşacak. Bu yüzden bugünkü yazımda mülk sahiplerinin merak ettiği soruların cevaplarına yer verdim.

1- Hiç kira geliri beyan etmedim ne kadar ödeme yapmam lazım?

- 2011 için: 560 TL, 2012 için: 593 TL, 2013 için: 630 TL, 2014 için: 670 TL, 2015 için: 759 TL ödendiğinde geçmiş beş yılın vergisi sorulmayacak. Vergi barışından yararlanan mülk sahipleri, kira geliri nedeniyle bir vergi incelemesi yaşamayacak. (İlgili yıllarda kira gelirinden dolayı beyanname verme sınırını –istisna- aşmayanlar için zaten vergi riski yok. Örneğin 2015 için ‘Yıllık 3.600 TL’yi aşmayan konut kira geliri elde edenlerin’ beyanname verme zorunlulukları yoktu. 2015 için İşyeri kiralarında ise yıllık brüt 29.000 TL’yi aşmayan kira geliri için beyanname verme zorunluluğu yoktu.)

2- Kira gelirini düşük beyan edenler de faydalanabiliyor mu?

-Evet faydalanabiliyor. Kira gelirini düşük beyan edenler, Tablo 1’de yer alan oranda matrah artırımında bulunarak ilgili yıl veya yıllar için vergi incelemesine muhatap olmayacaklar. Örneğin 2015’de aylık 1.500 TL kira geliri elde edilmişken, aylık 1.000 TL kira geliri (düşük) beyan edilmişse vergi barışından matrah artırımı yoluyla yararlanılabilir.

3- 2014’de ev almış 2015’de satmıştım ama beyanname vermemiştim ne kadar ödersem bunun vergisi sorulmaz?

-2015’de evin satışından ne kadar kazanç edilmiş olursa olsun 2.530 TL ödendiğinde vergi incelemesi riski kalkıyor. Daha önceki yıllar için vergi barışından faydalanmak isteyenler ise, 2011 için: 1.900 TL, 2012 için: 1.978 TL, 2013 için: 2.098 TL, 2014 için: 2.232 TL, ödendiğinde geçmiş beş yılın vergisi kendilerinden sorulmayacak. (Gelir Vergisi Yasası’na göre; gayrimenkulünü, edinim tarihinden beş tam yıl geçtikten sonra satıp kazanç elde edenler için vergi olmadığından bu kişilerin vergi barışına ihtiyaçları zaten yok.)

4- Daha önce incelenmiş dönemler (yıllar) için matrah arttırımı yapılabilir mi?

- Daha önce vergi incelemesi yapılmış dönem/dönemler için de, matrah artırımı yapıldığında inceleme riski tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

5- Halihazırda vergi incelemesi devam eden dönemler için vergi barışı nasıl uygulanacak?

-Başlanılan vergi incelemesi; yasanın yayınlanmasını izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde (Muhtemelen; 30 Eylül) sonuçlan-dırılamaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Dolayısıyla sonuçlanamayan vergi incelemeleri de vergi barışının kapsamına dahil edilmiş olacak.

6- Vergi barışı için en son ne zaman başvurabilirim?

-Yasa teklifinin mecliste görüşülüp Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’ de yayımlanmasını izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Muhtemelen; 31 Ekim) mükellefler Maliye’ye başvurulabilecek.