Toki
12 Mar 2013 13:36 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 00:18

TOKİ, Sulukule'deki konutlarda yüzde 20 indirim yaptı!

Kentsel dönüşümle modern bir görünüme kavuşan Sulukule'deki mülk sahibi vatandaşların gelir durumunu göz önüne alan TOKİ, konut bedellerini revize ederek yüzde 20 indirim yaptı.

TOKİ, Sulukule'deki konutlarda yüzde 20 indirim yaptı!

 

TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi arasında 13 Temmuz 2006'da imzalanan protokolle Sulukule'de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Proje alanında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri akabinde bölge çarpık yapılardan temizlendi. 
     Proje alanında, 577 konut, bir konaklama tesisi ve bir de ticaret merkezinin ihalesi gerçekleştirildi. 
     
     Tescilli yapılar restore ediliyor
     
     İdare, Sulukule'nin Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerinde yer alan 24 sivil mimari örneği, tescilli taşınmaz kültür varlıklarını da restore ediyor. Restorasyon projelerinin İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylamasının ardından, 7 Şubat'ta da yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. 
     
    Sulukule'nin asıl sahipleri yararlanacak
     
     TOKİ, Sulukule'yi modern görünüme kavuşturmasının ardından geliri düşük bölge sakinlerinin daha uygun koşullarda konut alabilmelerinin yolunu açtı. 
     İdare, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na 5162 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle eklenen Ek-7'nci maddesi hükmü gereğince, proje kapsamında inşa edilen konutlardan proje başlangıcında mülk sahibi olup anlaşma sağlanan hak sahipleri özelinde, gelir durumu düşük vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla ''revize konut bedeli'' çalışması gerçekleştirdi. 
     
  Mülkiyetini devretmeyenler yararlanabilecek
     
     Proje alanında sadece mülkiyetini proje başlangıcından günümüze kadar devir etmemiş hak sahiplerine yönelik, belirlenen ortalama şerefiyeli konut satış metrekare bedeli üzerinden yüzde 20 oranında fiyat indirimi olacak şekilde düzenleme yapıldı. 
     Proje başladıktan sonra mülk sahibi olanlar ya da mülkiyetini devredenler ise indirimden yararlanamayacak. 
     2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'na 5162 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle eklenen Ek-7'nci maddesinin 2'nci paragrafında, ''Gecekondu Dönüşüm Projesi çerçevesinde idare tarafından yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve gecekondu bölgesindeki kişilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde kamuoyuna ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir. Bu madde uyarınca konut bedellerini, ödeme şeklini ve süresini belirlemeye Toplu Konut İdaresi Başkanı'nın önerisi üzerine Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir'' hükmü yer alıyor. 
 
AA