Güncel
02 Kas 2020 08:00 Son Güncelleme: 02 Kas 2020 08:36

Tapu harcına indirim geliyor! Kanun teklifi mecliste

Tapu harcına indirim getiren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif komisyonda görüşülüyor. Teklife göre tapu işlemlerinde harç oranlarının düşürülmesi planlanıyor.

Tapu harcına indirim geliyor! Kanun teklifi mecliste

Tapu harcına indirim geliyor. Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif komisyonda görüşülüyor. Belirlenecek olan indirimin kalıcı hale getirilmesi bekleniyor. 

Şahıslar ya da tüzel kişiler taşınmaz almak ya da satmak üzere taşınmazın bağlı olduğu tapu müdürlüğüne müracaat edip harç kanunu kapsamında alım satım tutarı üzerinden yüzde 2 (Binde 20) alıcıdan ve yüzde 2 (binde 20) satıcıdan olmak üzere toplamda yüzde 4 (Binde 40) harç ödüyor.

Harç ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenen cetvele göre oranlar üzerinden döner sermaye tutarı öder ve böylece tapu işlemini gerçekleştiriyor.

ZAMAN ZAMAN GELEN İNDİRİM

En son 05 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu kararınca binde 40 (yüzde 4) olarak alınan tapu harcını "kat irtifakı veya mülkiyetine sahip" konut ve iş yerlerinde binde 30'a (yüzde 3'e) düşüren tapu harcı indirim kararı, 31 Aralık 2019 tarihinde sona erdi.

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kapsamında tapu harcı indirimi kalıcı hale gelecek ve ev alıp satacaklar için kalıcı çözüm getirilecek.

HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunun mükerrer 138. maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesine "nispi haçlarda ise" ifadesinden sonra gelmek üzere "(4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri başlıklı" bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç)" ibaresi eklenmiş ve (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri başlıklı" bölümünün 20 numaralı fikrasının (a) bendinin üçüncü paragrafındaki "bir katına kadar artırmaya," ibaresi metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 2: Bu Kanunun yayımından itibaren (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri başlıklı" bölümünün 20 numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemlerinden Binde 10 oranında harç alınır. 

ETİKETLER
#Tapu harcı