Güncel
05 Ara 2020 15:21 Son Güncelleme: 05 Ara 2020 15:34

SGK gayrimenkullerini satıyor! Toplam fiyat dudak uçuklatıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dönem dönem gayrimenkul satışı yapıyor. SGK'dan yapılan açıklamaya göre 28 gayrimenkul satışı için ihaleye çıkılıyor. Toplam ihale bedeli ise dudak uçuklatıyor.

SGK gayrimenkullerini satıyor! Toplam fiyat dudak uçuklatıyor!

SGK farklı illerde mülkiyetinde bulunan 28 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Gayrımenkullerin toplam tahmini ihale bedeli 146 milyon TL olarak açıklandı. 

SGK portföyündeki gayrimenkulleri çeşitli zaman dilimlerinde satmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak toplam tahmini bedeli 146 milyon lirayı aşan gayrimenkulleri satışa açıldı.

Fiyatları 320 bin TL ile 24 milyon 375 bin TL arasında değişen taşınmazlar Ankara, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Bolu, Elazığ, İzmir, Mersin ve Sakarya şehirlerinde yer alıyor.

Toplam satış bedeli 148 milyon 840 bin 506 lira olan gayrimenkullerin ihalesi 22, 23, 24, 25 Aralık 2020 tarilerinde gerçekleştirilecek.

SGK GAYRIMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir. İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir.

Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iş günü saat 17:00’ a kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir.

Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 46 /585 61 47/ 585 61 44 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkule ait teklif ve belgeler teslim tarih ve saatinden sonra idareye ulaşması halinde değerlendirmeye alınmaz.