Gündem
05 Eyl 2020 10:13 Son Güncelleme: 05 Eyl 2020 10:30

Müjdeli bir haber daha! İş yeri kiracılarına stopaj ve KDV indirimi

İş yeri kiracılarına müjdeli bir haber daha geldi. Kira sözleşmesi gereği gelecek yıla sarkan kiralar, yıl sonuna kadar ödenirse gelecek yılın ödemeleri için indirimli vergi fırsatı sunulacak...

Müjdeli bir haber daha! İş yeri kiracılarına stopaj ve KDV indirimi

Kurban Bayramı’nın birinci günü, iş yeri kirası nedeniyle gelir vergisi stopajı veya KDV ödeyen mükellefler için düzenleme yapıldı. 

Düzenlemeye göre stopaj ve KDV'de indirim yapıldı. Yeni bir müjde ise nakit durumu müsait olan kiracılar, sözleşme gereği gelecek yıla sarkan kiralarını yılsonuna kadar öderlerse gelecek yılın ödemeleri için bugünkü indirimli vergi fırsatından faydalanacak.

Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ kurucu ortağı ve Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, 'Gelecek yılın işyeri kirasını peşin ödeyene stopaj ve KDV indirimi' başlıklı yazısı kaleme aldı. 

İşte o yazı...

Kurban Bayramı’nın birinci günü, iş yeri kirası nedeniyle gelir vergisi stopajı veya KDV ödeyen mükelleflere Resmi Gazete ile bayram müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2812 ve 2813 sayılı kararları ile 31 Temmuz ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında;

-İşyeri, motorlu araç, nakil vasıtaları, gayrimenkul, gemi, maden, taş ocağı, vb. ve telif haklarının kiralanmasında stopaj oranı yüzde 20’den yüzde 10’a,

-KDV’ye tabi olan işyeri kiralamasında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

İşyeri kiracısı olarak faaliyette bulunan esnaflar, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, serbest meslek faaliyeti gösteren doktor, avukat, mali müşavir vb. bu iki karardan çok mutlu oldular. Çünkü her iki karar da nakit sıkışıklığında olan işletmelere az da olsa bir can suyu etkisi sağlayacak.

Bu sayede ödedikleri kiranın yanısıra mülk sahibinin stopajını da üstlenen işletmeler yüzde 10’luk bir düşük stopaj avantajı sağlayacaklar.

İşyeri kiralamalarında fatura alan işletmeler de bu dönem için mülk sahibi işletmelere yüzde 18 KDV yerine yüzde 8 KDV ödeyecekler.

Biz de kirada yüzde 10’luk vergi avantajı herkese hayırlı olsun diyelim.

Ancak bir başka müjdeyi de biz verelim

Nakit durumu müsait olan kiracılar, sözleşme gereği gelecek yıla sarkan kira bedellerini yılsonuna kadar öderlerse gelecek yılın ödemeleri için bugünkü indirimli vergi avantajından yararlanabilecekler.

Bayram hediyesinin devamı niteliğindeki bu durum nasıl oldu diye merak ediyorsanız açıklayalım.

Kira stopajı, mülk sahibinin (gayrimenkul sermaye iradı sahibinin) beyan edeceği kazanca ve ödeyeceği vergiye binaen peşin olarak işletme sahibi kiracı tarafından yapılan vergi kesintisidir.

Kira stopajı, GVK’nın 94. maddesi kapsamına giren işlemlere ilişkin nakden veya hesaben yapılan ödemelere (avans olarak yapılan ödemeler dahil) uygulanmakta olup hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemlerdir. (GVK Md. 96)

Gelecek yıla ait işyeri kirasının şimdiden peşin olarak nakden veyahut da hesaben ödenmesi durumunda ödeme tarihi itibariyle geçerli olan tevkifat oranı uygulanır.

İşyeri kirasını fatura karşılığı ödeyen işletmelere gelince;

Onlar da KDVK’nın 10/b maddesi uyarınca “Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi” durumunda vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olacağından, peşin ödedikleri kira için indirimli KDV oranı olan yüzde 8’e tabi olacaklar.

Nitekim Maliye’nin, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan;

“Birden fazla vergilendirme dönemine yayılarak verilen hizmetlerde, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının hizmet ifa edilmeden önce tahsil edilmesi halinde, fatura ve benzeri belge düzenlenmemiş olması koşuluyla KDV doğmaz.” ifadesini, eskilerin deyimiyle mefhumu muhalifinden, gençlerin ifadesiyle zıt anlamından hareket ederek okursak “fatura ve benzeri belge düzenlenmiş ise KDV doğar” şeklinde anlamak gerekecektir.

Özetle kira stopajında ve KDV’sinde getirilen yüzde 10’luk indirimi sadece 2020 yılının son 6 ayı (Temmuz-Aralık) için değil, aynı zamanda gelecek yıla sarkan kira ödemeleri için de yılsonuna kadar uygulamak mümkün olacak.

Gerekçesi ise; çoğu zaman mükellef aleyhine sonuç doğurma olasılığı olan “vergi mevzuatı”.

Ancak bu kez mevzuat mükellefin lehine...