Sektörel
06 Mayıs 2013 15:05 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 00:24

Mantoloma yapılan binalarda EPS ısı yalıtımı kullanımı 1. sırada!

2012'de 2011'e göre yaklaşık -12'lik bir büyüme gösteren ısı yalıtım sektörünün, enerji fiyatlarındaki sürekli artış, başlayan kentsel dönüşüm projeleri, enerji kimlik belgesi alımında enerji sınıfının iyileştirilmesi gere

Mantoloma yapılan binalarda EPS ısı yalıtımı kullanımı 1. sırada!

 

1990’larda Türkiye’de yıllık EPS kullanımı 14.000 ton civarındaydı. 2000’li yıllara gelindiğinde EPS kullanımı 27.000 tona ulaştı, standartların geliştirilmesi, özel sektör yatırımları ve devletin ısı yalıtımını desteklemesi sonucu 2010 yılında bu miktar 130.000 tona kadar çıktı. Bu artışta 2007 yılından itibaren hammadde ithalatı yanında Türkiye’de hammadde üretiminin başlaması da etkili oldu. 
 
11’de EPS hammadde kullanımı yaklaşık 180.000 ton oldu. 2012’de ise 121.000 tonu ithalat 70.000 ton yerli üretim olmak üzere bu rakam 191.000 tona ulaştı. 
 
Bu verilere göre 2012 yılı için EPS kullanımının ısı yalıtım yönünü ele alırsak, 191.000 tonun yaklaşık 100.000 tonu ısı yalıtım amaçlı bir üretimi göstermektedir. Ortalama yoğunluk 
20 kg/m3 alınırsa bu 5.000.000 m3 ‘lük bir hacme, ortalama 5cm kalınlık kabulü ile de 2012 yılı için yaklaşık 100.000.000 m2 lik bir EPS ile ısı yalıtımı yapıldığı sonucuna varırız.
Bu miktarın ise yaklaşık  %60’ı klasik beyaz EPS ile , %40 ‘ı ise grafit/karbon katkılı EPS ile yapılmıştır. 
 
Ülkemizdeki bu tercihin sebebi ise EPS ısı yalıtım levhalarının yüksek yalıtım ve teknik performansını tüketiciye ekonomik olarak sunması, uygulama kolaylığı ve bu gün 150 ‘ye ulaşan üretici sayısı ile ülkemizin hemen hemen tüm illerinde kolaylıkla ulaşılabilme avantajıdır.
 
KALINLIK OLARAK AB STANDARTLARINDA ISI YALITIMI EPS İLE MÜMKÜN!
 
EPS blok halinde üretildiğinden istenilen yalıtım kalınlığında kesilebilir bu sayede diğer yalıtım malzemeleri’nin üretilmesinin mümkün olmadığı kalınlıklarda üretilip, hafifliğinden dolayı da gayet rahat kullanılabilinir. Günümüzde Avrupa’da  EPS ile yapılan ısı yalıtım sistemlerinin  pazar payının en büyük olmasının sebebi de ortalama 10-15cm ‘lere gelen ısı yalıtım kalınlıklarının EPS ile sağlanabilmesidir. Avrupa geneline göre EPS kullanmı Türkiye’de ileri ülkelere yakın bir noktadadır , Avrupa’nın yapı ihtiyacının fazla olmadığı göz önüne alınarak kullanımdaki bu yakın tonaj ise EPS in Avrupa’da farklı kullanım alanlarının olması, teras kullanımının  bize göre fazlalığı , sıcak Avrupa ülkelerinde ısı  yalıtım bilincinin olmasıdır. Ama en önemli unsur,  kalınlıkların bize göre ortalama 3 kat fazla olmasıdır.
 
EN FAZLA ISI YALITIMI MARMARA BÖLGESİ’NDE YAPILIYOR!
 
Kullanım miktarlarında Marmara bölgesi yaklaşık %40 mertebesi ile 1. sıradayken bunu İç Anadolu yaklaşık %20 kullanım ile takip etmekte geriye kalan Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri yaklaşık aynı kullanım seviyelerinde olup %7-10 mertebelerindedirler.