Güncel
06 Oca 2021 13:10 Son Güncelleme: 06 Oca 2021 14:55

Lojman kiraları 2021 yılında ne kadar oldu? Resim Gazete'de yayımlandı

Kamu kuruluşlarının lojmanlarında yaşayan aileleri yakından ilgilendiren 2021 lojman kiraları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 2021 lojman kira bedelleri uygulanmaya başlandı.

Lojman kiraları 2021 yılında ne kadar oldu? Resim Gazete'de yayımlandı

2021 yılı lojman kira bedelleri belli oldu. Kamu kuruluşlarının lojmanlarında yaşayan ailelerin, devlet memurlarının merakla bekledikleri 2021 yılı lojman kiraları Resmi Gazete'de yayımlandı. 402 nolu Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yer alan karara göre 2021 yılında uygulanacak lojman kira bedelleri belli oldu.

2020 yılında metrekare kira bedeli 5,53 TL olan kaloriferli konutların yeni dönem kirası metrekare başına 6,30 TL'ye çıktı.

402 nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 2021 yılı kira bedelleri tebliğ kapsamında açıklandı. Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlandı.

Tebliğ gereğince kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda aylık her bir metrekare için 3,07 TL kalorifersiz konutlarda her bir metrekare için 4,80 TL, kaloriferli konutlarda her bir metrekare için 6,30 TL olarak belirlendi.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

Kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,4 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,21 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,61 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,65 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar
(1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² tahsil edilir.