Güncel
10 Mar 2021 08:05 Son Güncelleme: 10 Mar 2021 08:05

Konya'da arsa yatırımcılarının beklediği ihale! 11 arsa satılacak... Şartlar neler?

Arsa yatırımcılarının ilgisini çeken Konya'daki ihale için geri sayım başladı. Konya'nın Çumra ilçesinde 11 adet imarlı arsa satışıyla ilgili ilan yayımlandı.

Konya'da arsa yatırımcılarının beklediği ihale! 11 arsa satılacak... Şartlar neler?

Konya'nın Çumra ilçesinde konut imarlı 11 arsa satışı yapılacak. Arsa yatırımcılarının merakla bekledikleri satışla ilgili ilan yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalındaki ilana göre Konya Çumra'da konut imarlı 11 adet arsa ihaleyle satılacak.

Arsaların mülkiyeti Konya ili Çumra İlçesi Milli Emlak Şefliğine ait olduğu bildirildi. Çumra ilçesi Arıkören Mahallesi'ndeki 11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satışa çıkarılıyor. Satışa sunulan arsa detaylarına bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz

Açık teklif usulü ile satışa çıkacak olan arsalar 5 yıl süresince emlak vergisinden muaf olacak.  

16.Mart.2021 tarihinde yapılacak olan ihale ilanında şu bilgiler yer aldı: 

1- Yukarıda özellikleri belirtilen  taşınmazların   2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satışı, hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çumra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği  odasında  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.  (İzzetbey Mahallesi Hallit Oflaz Caddesi Hükümet Konağı Kat :3  Çumra Milli Emlak Şefliği 42500 Çumra/Konya)

2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale  saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. 

3- Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. 

5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere
 taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

7- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2021 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı  ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

8- İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

11- Geçici Teminatlar Çumra Ziraat Bankası Çumra Malmüdürlüğü IBAN :TR 5200 0100 0265 0000 1000 5604 numaralı hesaba yatırılacaktır.

12- İhaleye katılabilmek için isteklilerin; 17.09.2020 tarihli 102 nolu Konya İl Umumi Hıfzısssıhha Kurul Kararı gereğince Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ihaleye katılabilecektir..