Konut Haberleri
24 Ara 2011 22:52 Son Güncelleme: 09 Oca 2019 23:24

Kocaeli Kartepe'de 1 milyon TL'ye İcradan Arsa

T.C. Kocaeli 4. İcra Müdürlüğü, Kocaeli ili Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi Kuruçayır mevkiinde bulunan tarlanın 2/3 hissesini 1 milyon 87 bin 500 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 27 Ocak 2012 Cuma günü 11:25-11:35 saatleri arasında yapılacak.

Kocaeli Kartepe'de 1 milyon TL'ye İcradan Arsa

Verilen ilan şöyle;

T.C. KOCAELİ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya no: 2009/44 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda tapu kaydı,kıymeti,satış gün.saat ve önemli özellikleri ile satış şartlan belir1tilen taşınmaz açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Kocaeli ili Kartepe ilçesi Aslanbey Mahallesi Kuruçayır mevkii, 234 parsel sayılı 7.250,00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 2/3 hissesidir. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Organize sanayi alanında kalmakta olup, parsel üzerinde BOTAŞ lehine 201,35 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı vardır.

TAŞINMAZIN ÖNEMLİ NİTELİKLERİ: Kocaeli ili Kartepe ilçesi sınırlarında kalmaktadır. Etrafı fabrika binaları ve boş parseller ile çevrilidir. İmar parseli olmayıp halihazırda imar planlarının yapılmakta olduğu bilirkişi tarafından öğrenilmiştir. Parsel üzerinden geçen Botaş boru hattı taşınmazın değerini yüzde on oranında düşürmektedir. TAKTİR OLUNAN KIYMETİ: 1.087.500,00 TL (Bir milyon seksen yedi bin beş yüz TL)

1-Yukarıda tapu kaydı, imar durumu, önemli nitelikleri ve kıymeti belirtilen taşınmazın; A) 1 .AÇIK ARTIRMASL27/01/2012 günü saat 11:25 ile 11:35 arasında yapılmasına, satışın uzaması halinde satış bitinceye kadar devam edilmesine ve satışın Kocaeli Adliyesi 4. İcra Müdürlüğünde yapılmasına; Bu açık arttırmada taşınmazlara taktir edilen değerin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı taktirde en çok arttıranın taah¬hüdü saklı kalmak kaydıyla;

B)2.AÇIK ARTIRMASI:06/02/2012 günü 11:25 ile 11:35 arasında yapılmasına, satışın uzaması halinde satış bitinceye kadar devam edilmesine ve satışın Kocaeli Adliyesi 4. İcra Müdürlüğünde yapılmasına; Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayri menkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Bu bedelle alıcı çıkmazsa satış düşmesine karar verilecektir.

2-Satış bedeli üzerinden yüzde 18 KDV, Binde 4,95 ihale damga resmi, tapu harcının alıcı hissesi ve teslim masrafları alıcıya ait olacaktır. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir.

3- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit para ya da bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunun müdürlüğümüze teslimi gerekmektedir. Satış bedeli peşin ödenir. Ancak İcra Müdürü alıcıya 10 günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya IIK. 130. mad.göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olu¬narak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa taşınmaz hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin llK.129.mad. hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir.

5- Maciz alacaklıları ile, diğer ilgililerin, varsa irtifak sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi taktirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

6- Satış bedeli hemen ya da verilen süre içinde ödenmezse I.I.K. 133 maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak, fark hiçbir hükme gerek kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

7- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüze başvurabilecekleri ilan ve tebliğ olunur. 01.12.2011

B: 78781 (www.bik.gov.tr)