Sektörel
04 Mar 2013 09:45 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 00:17

Kira geliri beyannamesi verirken bunlara dikkat edin!

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun,kira geliri ile ilgili beyanname verilirken dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.

Kira geliri beyannamesi verirken bunlara dikkat edin!

 


Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıla ait gayrimenkul gelirleri için ilgili beyannameler 1 Mart itibariyle verilmeye başlandı. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, hesaplanan gelir vergilerinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 taksit halinde vergi dairelerine ya da bankalar aracılığı ile ödenebileceğini söyledi. Kira gelirleri ile ilgili beyannamelerin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceğini belirten Hakan Erilkun ilk taksit ödemesinin 25 Mart akşamı son bulacağını hatırlattı.
 
Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, kira gelir hesaplaması için dikkat edilmesi gereken süreci şöyle anlattı;
 
1.      Kira Gelirlerinizi Hesaplayın
Öncelikle 2012 yılında tahsil ettiğiniz tüm kira gelirlerinizi hesaplamalısınız.
 
2.      Emsal Kiraya Dikkat Edin!
Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, emlak vergi değerinin yüzde 5’i olan “emsal kira bedeli” esas alınır. Yani, taşınmazınızı bedelsiz olarak başkasının kullanımına verdiğiniz takdirde (anne, baba ve kardeşler için bir taşınmaz hariç) veya kirayı düşük beyan ettiğiniz takdirde bu esas uygulanmaktadır.
 
3.      Geliriniz 3 bin TL’nin altında ise,
Bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2012 yılı için 3 bin TL’lik kısmı vergiden istisna edilmiştir. Konut kira geliri elde eden kişilerin, başka beyan edecek kazançları yoksa, 3 bin TL altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.
 
4.      Gider Yönteminizi Seçin
Gayrimenkul kira gelirlerinde gerçek gider ve götürü gider olmak üzere iki tür gider yöntemi vardır. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler.
Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından sigorta giderlerini, asansör giderlerini, belediyeye ödenen giderlerini, başka yerde kiracı olarak ödenilen kira giderleri ve faiz giderlerini gerçek gider olarak düşebilirsiniz.
 
5.      Vergi Tutarınızı Hesaplayın
Geliriniz arttıkça verginiz de artacaktır. Bu nedenle vergi tarifesine göre hangi dilimde olduğunuzu tespit etmelisiniz. Örneğin 10 bin TL’ye kadar olan gelirlerinizde vergi oranı yüzde 15 iken, bu oran dilimlere göre yüzde 35’e kadar çıkmaktadır.
 
6.      Beyanname Vermeyi Unutmayın!
1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul gelirleri için 2013 yılının Mart ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Kira gelirleri ile ilgili beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.  Hesaplanan Gelir verginizi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde vergi dairelerine ya da bankalar aracılığı ile ödenebilir.
 
7.      Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini kontrol edin
Bu sistem, kira geliri elde eden mükelleflerin MERNİS, banka, PTT, sigorta şirketleri, tapu gibi kurum ve kuruluşlardan aktarılan bilgileri kullanılarak, beyannamelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir. Bu sisteme http://www.gib.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
 
8.      Rehberi inceleyin
Verilen bilgiler çok genel bilgiler olup, ayrıntılar ve hesaplamalar için http://www.gib.gov.tr/ adresinden indirebileceğiniz veya vergi dairelerinden temin edebileceğiniz beyanname düzenleme rehberini kullanabilirsiniz.