Konut Haberleri
01 Ağu 2018 16:00 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 05:55

KİPTAŞ Çatalca Konutları'nda daire teslimleri başlıyor!

KİPTAŞ Çatalca Konutları'nda tamamlanan daireler 6 Ağustos 2018 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında teslim programı çerçevesinde teslim edilecek...

KİPTAŞ Çatalca Konutları'nda daire teslimleri başlıyor!
KİPTAŞ tarafından hayata geçirilen Çatalca Konutları tamamlanmış olup 6 Ağustos 2018 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında teslim programı çerçevesinde inşaat mahallinde hak sahiplerine teslim edilecek. KİPTAŞ bu gelişmeyi sitesinde şu şekilde duyurdu;

KİPTAŞ'ın teslim programı duyurusu:

Şirketimiz tarafından inşa edilen Çatalca Konutları tamamlanmış olup 06/08/2018-12/10/2018 tarihleri arasında teslim programı çerçevesinde inşaat mahallinde hak sahiplerine teslim edilecektir. Teslimatın güvenli ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin teslim programında yer alan tarihlere riayet etmeleri gerekmektedir. Hak sahibi konutunu teslim almamış olsa bile 01/12/2018 tarihinden itibaren Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri gereğince site ortak giderleri ile aidatları ödemek zorundadır.

Konutlar; Bulunduğu yerde ve müştereken imza edilen “Konut Durum Tespit Teslim Formu” ile teslim edilecektir. Hak sahibi, Konut Durum Tespit Teslim Formuna kaydedilmeyen eksik ve kusurların haricinde eksik ve kusur varlığı iddiasında bulunamayacaktır. Teslime gününde gelmeyen, temerrüde düşmüş hak sahipleri konutlarının içerisinde hak sahibi tarafından varsayılacak eksik ve kusurlardan şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hak sahibi, Konut Durum Tespit Teslim Formuna kaydedilen eksik ve kusurların giderilmesi için konutunu öngörülen süre içerisinde hazır bulundurmaması halinde bu eksikliklerin giderilmesini şirketimizden talep edemeyecek, konutu mevcut hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

Şirketimiz, temerrüde düşmüş hak sahiplerinin en geç 13/10/2018 tarihine kadar konutlarını teslim almamaları halinde, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi çerçevesindeki hak ve yetkilerini kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

İlgili kurumların yönetmelikleri gereği Elektrik ve Su abonelik ve sözleşmeleri Ek-3’de belirtilen vekâletname örneği ile Site Yönetimi tarafından kurumlar nezdinde yapılacaktır. Doğalgaz aboneliği İGDAŞ’ın şartları gereği şirketimizce toplu olarak yapıldığından 607 ₺ lik bedel hak sahibi tarafından Vakıfbank Validesultan Şubesi (KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.) TR68 0001 5001 5800 7296 1344 36 IBAN nolu hesabımıza ödenmesi gerekmektedir.

Doğalgaz idaresinin toplu halde gaz açma işleminden dolayı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin 12.3 maddesi gereği kombiler (24 KW Airfel Digifix Hermetik) şirketimizce satın alınmış ve dairelere monte edilmeye başlanmıştır. Kombi ve montaj bedelleri hak sahiplerinin cari hesaplarına borç olarak kaydedilmiştir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin 6.2 maddesi “hak sahibi olduğu konutu ikamet amacıyla satın aldığını, teslime müteakip konuta taşınacağını, resmi ikametgah adresini buraya taşıyacağı” hükmü kapsamında teslim edilen konuta hak sahibi ikametgahını taşımak zorundadır. Bu bağlamda konutun tesliminden sonra hak sahibinin resmi ikametgahını sözleşmeye konu konuta taşıyacağına dair taahhütname vermesi gerektiğinden ekteki İkametgâh taşıma taahhütnamesinin düzenlenerek şirketimize verilmesi zorunludur. Söz konusu iş ve işlemleri yapmayan maliklere konutun teslimi yapılmayacaktır.

İlgili kurum abonelikleri Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletmeciliği Tic. A.Ş. vasıtasıyla 20 ₺ hizmet bedeli karşılığında (EK-3)’te yer alan örneğe uygun Noter tarafından düzenlenmiş vekaletname ibraz etme şartıyla yaptırılabilecektir.

Dairenizin; Elektrik, Su ve Doğalgaz sayaçlarının mutlaka görülüp ve tüketim değerlerinin Konut Durum Tespit Teslim Formuna yazılması gerekmektedir. Dairede oturum başlayana kadar Elektrik Sigortası ve Su Vanasının kapalı olduğundan emin olunuz. Aksi halde aşağıda belirtilen kurumlardan veya adına gelecek