Etkinlikler
30 Kas 2013 14:16 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 00:42

Kentsel dönüşüm bu kez MÜSİAD'ın ev sahipliğinde konuşuldu

"Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Etkileri” temalı İnşaat Sektör Zirvesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İnşaat Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Adana Şubesinin ev sahipliğinde yapıldı

Kentsel dönüşüm bu kez MÜSİAD'ın ev sahipliğinde konuşuldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Mehmet Nazım Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi  Direktörü Kazım Gökhan Elgin'in panelist olarak katıldığı ve yerel ve küresel bir perspektifte kentsel dönüşümün değerlendirildiği zirvede, hem ülkemizdeki hem de dünyadaki kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yapıldı. Adana İli Çukurova ve Sarıçam İlçe Belediye Başkanları, Adana İli Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu'nun yanı sıra inşaat sektöründen çok sayıda temsilci ve işadamının katıldığı MÜSİAD İnşaat Sektör Zirvesi Adana Park Zirve konferans salonda gerçekleşti. MÜSİAD Kurumsal tanıtım filminin davetlilere izletilmesi sonrasında MÜSİAD Adana Şube başkanı Suat Yahşi zirve açılış konuşmasını yaptı. Gelişimin ana eksenini inşaatın oluşturduğuna dikkat çeken Yahşi, inşaat sektörünün diğer sektörlerin lokomotifi olduğunu kaydetti. İnşaat sektörünün GSMH'daki payının % 30 olduğunu belirten Yahşi, inşaat sektörünün öneminin her geçen gün arttığını söyledi.
Adana Şube Başkanı Yahşi'nin ardından, MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Burhan Özdemir söz aldı. Özdemir; “1950'lerde başlayan ve zaman içinde gittikçe hızlanan köyden kente göç süreciyle birlikte baş gösteren yapılaşma problemleri, ülkemizi bugün geçmiş 60 yılın biriktirdiği şehirleşme ve çarpık yapılaşma problemiyle karşı karşıya getirmiştir. Bununla birlikte nüfusunun %90'nından fazlasının deprem bölgesinde bulunan şehirlerde yoğunlaştığı ülkemizde, çarpık yapılaşma görsel algının ötesinde can güvenliği açısından da toplumumuzu tehdit etmektedir. Uzun yıllar içerisinde oluşan çarpık yapılaşma, sadece kentsel dokuyu ve çevreyi; orman alanlarını, su havzalarını, yeşil alanları ve tarihi dokuyu tehdit etmekle kalmamış, çözüm bekleyen toplumsal ve sosyal bir sorun haline de gelmiştir.” dedi. Adana İli Sarıçam Belediye Başkanı Ahmet Zenbilci ve Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan yaptıkları konuşmalarda kentsel dönüşümün başta Adana olmak üzere tüm Türkiye için önemine değindiler. Zirvenin devamında MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Burhan Özdemir moderatörlüğündeki panele geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Mehmet Nazım Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi  Direktörü Kazım Gökhan Elgin kentsel dönüşüme dair bilgi ve birikimlerini davetlilerle paylaştılar.
Ketsel dönüşüm kentsel sorunlara çözüm getiren bütüncül eylemlerdir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Mehmet Nazım Özer, Ketsel dönüşümün “Kentsel sorunlara çözüm getiren bütüncül eylemler olduğunu belirterek sosyal ve yeşil alanların artırılmasının kimlikli ve marka şehirler oluşturulması için önemli olduğuna vurgu yaptı. Özer, kimlikli ve planlı şehirler sayesinde birçok sorunun da kendiliğinden çözüleceğini belirtti. Özer yaptığı sunumda İstanbul'da devam eden kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgi verdi.
Kentsel dönüşümde afete odaklanmak yeterli değildir
İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi  Direktörü Kazım Gökhan Elgin; kentsel dönüşümde afete odaklanmanın yeterli olmadığına dikkat çekerek, gidelim sağlam konut yapalım teslim edelim mantığının artık geçerli olmadığını söyledi. Kaliteli çevre yapıldığında bireyin davranışlarının da değiştiğini belirten Elgin,sadece sağlam bina yapmanın şehri yaşanabilir kılmak için yeterli olmadığını, projelerin ve projeleri üretenlerin vizyoner olmalarının önemli olduğuna değindi. Marmara depreminin ülkemize maliyetinin en az 15 milyar $ olduğunu ve bu miktarın o zamanki GSMH mısın %5-7'lik bir kısmına denk geldiğinin altını çizdi. Kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm kavramının önemi de vurgulayan Elgin, dönüşüm sonrasında bölge halkının tekrar mevcut alana yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Kaliteli ve kalitesiz mekânlarda yetişen gençlerin hayal gücü dahi farklıdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, “Dönüşüm sadece bina yıkıp yapmak değildir. İnsanların hayat tarzları ve yaşamlarını da değiştiriyorsunuz. Kentsel dönüşümle muhatap olan insanların ilk etapta endişelenmeleri normal bir durumdur. Ama siz projenizi sağlam yapar ve doğru tanıtırsanız insanlar size inanır güvenir. Kaliteli ve kalitesiz mekânlarda yetişen gençlerin hayal gücü dahi farklıdır. Dönüşümde ya yerinde dönüşüm yapacaksınız yada mekanlarını değiştirdiğiniz insanları yeni mekanlarına adapte etmek için çaba sarf etmeniz lazım. Projeler bölgelere hatta mahallelere göre farklı olmalı, hayat tarzı ve beklentilere uygun olmalı. Kentsel dönüşümle beraber suç oranı da azalıyor. Fiziksel değişim sosyolojik değişimi de beraberinde getiriyor.” dedi. Zirveye katılan protokole adlarına özel dikilen fidan sertifikalarının takdimi sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.
Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Etkilerinin ele alındığı MÜSİAD Zirvesinde sonuç bildirgesi olarak şu maddeler yer aldı:
Muasır Medeniyetler seviyesi ile bütünleşmek isteyen ülkemiz, çarpık kentleşmeden özellikle Kentsel Dönüşüm ile arındırılmalı, sağlıklı kentlere süratle kavuşturulmalıdır. Bu önemli sorunun çözümü için; gecekondu ve çarpık yapılardaki sağlıksız koşullarda yaşayan vatandaşlarımızı hak ettikleri yaşanabilir mekânlara kavuştur¬mak, yasalara saygılı ve kentleşme bilincine sahip yeni nesiller yetiştirebilmek için Kentsel Dönüşüm çalışmalarına daha da fazla hız verilmelidir. Kentsel Dönüşüm hamlesinin, çarpık kentleşmenin yukarıda açıklanan olumsuz sosyal etkilerini giderebilecek yegane enstrüman olduğu gerçeği toplumun ve siyasi iradenin sürekli olarak gündeminde bulunmalıdır. Özellikle dar gelirlilerin kalitesiz mevcut yaşam alanlarının Kentsel Dönüşümünü finanse edebilmek için Hükümet tarafından 2B arazilerinin satışından gelen ve farklı kamu kaynaklarından aktarılan fonlar ile çalışmalar daha da geliştirilerek kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir. Modern hayatın gerektirdiği sosyal yaşam donatılarıyla bezenmiş; yeşili bol, suyu ve havası temiz; eğitim, sağlık, ticaret ve dini tesisleriyle donatılmış, sağlam bir ekolojik dengesi olan yerleşim alanları; gelişmenin, kalkınmanın, mutlu olmanın dolayısıyla refaha ulaşmanın en temel hedefi olmalıdır.