Güncel
13 Kas 2020 15:05 Son Güncelleme: 13 Kas 2020 15:23

Kapatılan askeri okulların bina ve arazileri için şok teklif!

Kapatılan askeri okulların binaları ve arazileri ile ilgili hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Çok kıymetli bina ve arazilerle ilgili teklif edilen ne?

Kapatılan askeri okulların bina ve arazileri için şok teklif!

Kapatılan ya da şehir dışına taşınan askeri okulların bina ve arazilerinin nasıl değerlendirileceği tartışmasında yeni bir noktaya gelindi. Konuyla ilgili hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. 

Hazırlanan kanunun başlağı şöyle: "Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile Kapatılacak veya Şehir Dışına Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair"

YEŞİL ALAN VE KAMU ÜNİVERSİTELERİNE

Kanunla ilgili görüşmeler komisyonda görüşmeler devam ediyor. Kanun teklifi kapsamında kapatılan askerî harp akademileri, askerî liseler ve astsubay hazırlama okulları ve kapatılmasına veya şehir dışına taşınmasına karar verilen askerî kışlalar yer alıyor. Okulların ve kışlaların kullandıkları taşınmazlar ve arazilerin nasıl değerlendirileceği belirtiliyor. 

Arazilerinin yeşil alan ilan edilmesi binaların ise kamu eğitim kurumlarına veya kamu üniversitelerine tahsis edilmesi planlanıyor.

KULELİ ASKERİ LİSESİ 

Yapılan düzenlemelerle kapatılan askerî okullar, bu okulların eğitim verdiği binalar ve arazileri, konumları itibarıyla bulundukları kentlerin sembol yapıları hâline geldi. 1845 yılında İstanbul boğazının Çengelköy kıyısında kurulan ve Türk ordusuna subay yetiştiren Kuleli Askeri Lisesi İstanbul'un sembolü olmuş yapılar arasında yer alıyor. 

YAPILAŞMAYA AÇILIR MI?

İstanbul Büyükşehir sınırları içerisinde kalan askerî kışlaların arazileri, altyapı sorunlarıyla bunalmış olan İstanbul'a ve İstanbullulara nefes aldıracak bir konumda bulunuyor. Bu arazilerin çeşitli imar oyunlarıyla yapılaşmaya açılması daha büyük altyapı, trafik ve kent sorunlarına neden olacak. Bu arazilerin kent ormanları haline getirilip, tüm İstanbulluların kullanımına sunulması planlanıyor. Benzer durumda olan ve ülke genelinde büyükşehir sınırları içerisinde kaldığı için şehir dışına taşınmasına ve kapatılmasına karar verilen tüm askerî okullar, yerleşkeler, kışlalar ve onların arazileri halkın ortak kullanım alanı olarak kalması gerekiyor.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun'un 104'üncü maddesine göre; Harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmış olup, söz konusu harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının bulunduğu araziler ile şehir merkezlerinde kaldığı için şehir dışına taşınan ve/veya kapatılan askerî kışlaların arazilerinin yeşil alan ilan edilerek kamunun kullanımına sunulması amaçlanmaktadır. Söz konusu alanlarda yapı yasağı olmakla birlikte, taşınmazın bulunduğu ilçe ve il veya büyükşehir belediyelerinden alınacak oy birliği kararı ile söz konusu alanlara halka açık günübirlik tesisler için hizmet amaçlı yapılar yapılabilecektir. 
MADDE 2- Kapatılan harp akademileri, askerî liseler ve astsubay hazırlama okullarının faaliyetlerini sürdürdükleri dönemde kullanmış oldukları bina ve yapıların tarihi değeri olanlarının müze, kullanılabilir ve yeni durumda olanlarının ise kamu eğitim kurumu ve kamu hizmetlerine tahsis edilmesi suretiyle değerlendirilerek bu alanların tarihi dokuları bozulmadan kullanılması amaçlanmıştır. 
MADDE 3- Söz konusu kanun teklifinin yasalaşıp yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu arazilerin bulunduğu alanların yeşil alan olarak düzenlenerek kamunun tasarrufuna sunulmasına ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
MADDE 4- Yürürlük maddesidir. MADDE 5- Yürütme maddesidir. 

KAPATILAN ASKERÎ HARP AKADEMİLERİ, ASKERÎ LİSELER VE ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULLARININ TAŞINMAZLARI VE ARAZİLERİ İLE KAPATILACAK VEYA ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAK OLAN ASKERÎ KIŞLALARIN  ARAZİLERİNİN YEŞİL ALAN İLAN EDİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alinması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile kapatılan harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının faaliyetlerini sürdürdükleri dönemde kullanmış oldukları taşınmazların yer aldığı tüm arazi ve arsalar ile şehir sınırları içerisinde yer alan ve kapatılmasına veya şehir dışına taşınmasına karar verilen askeri kışlaların arazileri kamunun kullanımına kazandırılması amacıyla yeşil alan ilan edilmiştir. Bu alanlarda yapı yasağı olmakla birlikte, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak projesine göre taşınmazın bulunduğu ilçe, il veya büyükşehir belediye meclislerinin oy birliği ile alacakları karar ile halka açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya, gezi yolu, açık otopark ve benzeri) yapılır. 

MADDE 2- Kapatılan harp akademileri, askerî liseler ve astsubay hazırlama okullarının faaliyetlerini sürdürdükleri dönemde kullanmış oldukları yapılar ve binalardan tarihî değeri olanlar mevcut tarihî dokuları korunarak doğrudan kamu eğitim kurumlarına veya kamu üniversitelerine tahsis edilir. 

MADDE 3- Bu kanun kapsamındaki arazilerin yeşil alan olarak kullanımına ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.