Konut Haberleri
25 Ara 2011 14:36 Son Güncelleme: 09 Oca 2019 23:24

İzmir'de 3.2 Milyon TL'ye Bahçeli Kargir Depo

T.C. İzmir Ahkamı Şahsiye 14. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İzmir ili Bornova ilçesi Çamdibi mahallesinde bulunan bahçeli kargir depoyu 3 milyon 275 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 10 Şubat 2012 Cuma günü 14:00-14:15 saatleri arasında yapılacak.

İzmir'de 3.2 Milyon TL'ye Bahçeli Kargir Depo

Verilen ilan şöyle;T.C. İZMİR AHKAMI ŞAHSİYE 14. SULH

HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2009/22 Satış

Mahkemece satışına karar verilen ve I.I.K. hükümlerine göre satışı yapılacak olan taşınmaz; İzmir İli. Bornova ilçesi Bornova 2. bölge Tapu Sicil Müdürlüğü Çamdibi mahallesi 3ncü irim mevkii 2899 parselde kayıtlı 6316.00 m2 Bahçeli Kargir Depo İzmir ili Bornova ilçesi Burak Reis caddesi ile 5301/1 sokağın arasında kalan Burak Reis caddesinde 22,24,26 kapı nolu yerdir. Tapu kaydında 6785 sayılı kanunun II.maddesine tabi olduğu 6830 SK.nun 16.maddesine tabi olduğu belirtilmiş olmakla bu yükümlülükle satılacaktır.

Bilirkişi raporunda satışa konu olan taşınmaz burak reis caddesi 22 , 24 ve 26 kapı nolu yer olduğunu taşınmaz üzerinde betonarme kolonlu tuğla duvarlı tek katlı depo tarzında inşa edilmiş olup, Burak Reis caddesinde 22 kapı nolu bölümün üzeri düz tesviye betonlu, Burak reis caddesi 24 ve 26 kapı nolu bölümlerin üzeri demir konstrüksüyon üstü kısmen kiremit kısmen oluklu saç kaplı olduğu iç ve dış duvarlarj sıvalı olan yapıların kapı ve pencereleri demir doğramalı yerleri düz tesviye butonlu olduğu , Depoların iç kısımlarında bulunan batar katlı idari ofislerin keşif günü kapı ve pencere doğramaları çıkartılmış ve yan metruk halde olduğu iç ve dış duvarları boyanarak ve çizilerek tahrip edilmiş elektrik tesisatları ve temiz su tesisatlarının sökülmüş wc lavabo etejer-lerinin sökülmüş durumda olduğu tespit edilmiş hali hazır durumu itibarı ile %45-50 oranında yıpranmış olan yapının toplam 4500,00 m2 inşa alanlı olduğu saptandığını bildirmiştir. İMAR DURUMU: Bornova Belediye Başkanlığı 09/06/2009 tarih ve 1631 sayılı yazılarında dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yolda ve imar adalarında kalmakta olup, imar uygulaması görmesi gerekmekledir. Uygulamadan sonra Y koşullunda (Kadastral parsel m2 si üzerinden) E:2,5'a göre I koşullu alanda (Kentsel Bölgesel İş Alanı)yapılaşma hakkı elde edileceği bildirilmiştir.

MUHAMMEN BEDELİ: 3.275,000,00TL SATIŞ ŞARTLARI

TAŞINMAZLARIN İHALESİ İZMİR AHKAM-I ŞAHSİYE ONDÖRDÜNCÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR.

Taşınmazın 1.İhalesi: 10/02/2012- günü saat: 14.00-14.15 arasındadır.

Birinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedelin % 60 mı bulmaz veya alıcısı çıkmaz ise taşınmazların aynı yer ve saatte 10 gün sonra ikinci ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın 2.İhalesi: 20/02/2012- günü saat: 14.00 -14.15 arasındadır.

İkinci artırımda taşınmazlar, masrafları ile birlikte muhammen bedelinin % 40 nın altında satılmayacaktır. Satışa girenler % 20 Nakdi teminatlarını Vakıfbank Adliye Şubesine yatırmak zorundadır. Bakiye satış bedelinden başkaca damga resmi, alım harcı, KDV alıcıya aittir. Satışa girenler şartnameyi okumuş ve kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar, şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkese açıktır. İlan olunur. 19/12/2011 B: 79042

(www.bik.gov.tr)