Konut Haberleri
22 Kas 2018 12:34 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 06:02

İmar Barışı'na ilişkin tüm detaylar!

İmar Barışı için geriye sadece 39 gün kaldı ancak halen 6 milyon tapusuz yapı için başvuru yapılmadı.

İmar Barışı'na ilişkin tüm detaylar!
Tapusuz konut ve işyerinin imar sorununu ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan İmar Barışı’nda başvurular 31 Aralık’a uzatılmıştı. 39 gün kaldı ancak halen 6 milyon tapusuz yapı için başvuru yapılmadı. Neden başvuru yapılması gerektiğini, ‘Barış’ın püf noktalarını Turyap Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar’a sorduk. İşte detayları: 

1 - Hangi yapılar yapı kayıt belgesi alabilir?

Planlı veya plansız tüm bölgeler ile orman, hazine, belediye, vakıflar, sit alanları, kıyı alanları İmar Barışı kapsamında olduğundan bu alanlardaki binalar yapı kayıt belgesi alabilir. Havuz, veranda, istinat duvarları, dolgu alanları, spor sahaları, iskele gibi sonradan yapılan yerler için de belge alınıyor.

2 - Ödeme ne kadar?

Belediyelerin emlak vergisi için belirlediği arsa rayiç değerleri ve binanın metrajları dikkate alınarak hesaplama yapılıyor. Konutta bunun yüzde 3’ü ticari yerlerde yüzde 5’i kadar ödeme yapılıyor. Örnek: 100 metrekare arsası olan ve üzerinde her biri 100 metrekare’den oluşan 5 katlı bina için arsanın belediyeden alınan emlak vergisi’ne esas bedeli toplamı 250 bin lira, bina için de 1 milyon lira hesaplanıyorsa bu bina için çıkan yapı kayıt belgesi matrahı 1 milyon 250 bin lira. Tamamı konut ise toplam 37 bin 500 lira ödenecek. Daire başına 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.

3 - Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyeti nasıl kurulur?

Mülk sahiplerinin tamamının onayı ile kat mülkiyetine başvuru yapılacak. Başvuruda mimarın hazırladığı bina projesi, arsa payları, bağımsız bölüm numaraları, konut veya ticari ise bölüm ve metrekare bilgileri, kamuya ait arsanın terk edildiğine ilişkin belediyeden alınan belge, kat mülkiyetini kuran yapı malikleri tarafından imzalanmış yönetim planı, lisanslı harita büroları tarafından zemin tespit tutanağı hazırlanacak.

4 - Hazine veya belediye arsalarındaki yapılarda durum nedir?

Özel kanunla belirtilmediği sürece, Hazine veya belediyeye ait arsalardaki yapılar yapı kayıt belgesini alabilir. Bu arsalarda kat mülkiyetine geçilebilmesi için hazine’nin veya belediyenin belirlediği arsa rayiçlerinin ödenmesi gerekir. Arsa ödemeleri yüzde 10 peşin 60 aya kadar taksitle yapılabiliyor.

5 - Başvuru ne zamana kadar?

Yapı kayıt belgesi’ne e-Devlet üzerinde başvuru yapılıyor. Hem başvuru hem de ödeme 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılacak.

6 - Yıkım kararları varsa ne olacak?

Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. belgeyi alanlar talep etmesi halinde geçici olarak binalarına su, elektrik, telefon ve doğalgaz bağlatabilecek.

7 - İskanlı binada sonradan eklenen bölümler yararlanır mı?

Bu durumda olan yapılar için koşullara bağlı olarak yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Bu durumdaki yapıların tapudaki işlemlerini tamamlayabilmeleri için binada bulunan diğer maliklerin muvafakati aranıyor. Muvafakat veren maliklerin tapudaki arsa payları değişeceğinden, bu konunun dikkate alınması ileride yeni ihtilaflara yol açabilir.

8 - İskanlı binalara yapılan eklerde binanın tamamı için mi harç ödenir?

İmar barışı’na ilişkin yayınlanan yönetmelikte konuya açıklık getirildi. Başlangıçta binanın tamamı için harç ödenirken, iskanlı olup daha sonradan ekleme yapan malikin yeri ile sonradan eklenen alanlara ilişkin harç ödemesi yapılacak.

ÇATI KATIYSA...

9 - Arsa veya binanın birden fazla hissedarı/ mirasçısı varsa belge nasıl alınır?

Maliklerden birinin binanın tamamına müracaatı kabul ediliyor. Binanın tamamı için çıkan harçlar da müracaat eden tarafından ödenebiliyor. Yapılan ödemeler, kanuni bir hak olarak ödeme yapan tarafından hissedar veya mirasçılara rücu edilecek.

10 - Apartmanda binanın tamamı için başvurmak mı gerekiyor?

5 katlı binanın tamamı imara aykırıysa binanın tamamı için başvuru yapılması şart.ama iskanı alınmış bir binada çatı katına iskan dışı eklemeler yapılmışsa eklemeyi yapan konut sahibi bu alan için yapı kayıt belgesi alıyor.