Toki
25 Eki 2023 14:20 Son Güncelleme: 25 Eki 2023 14:24

Hazine arazileri için karar: Hepsi TOKİ’ye devredildi

Hazine arazileri, yatırımların, enerji üretiminin, tarımın ve deprem sonrası kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında belirlenen iskan alanları için Hazine mülkiyetindeki 17,2 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 126,5 milyon metrekare yüzölçümlü tescil harici alanın TOKİ'ye devri uygun görüldü. Bu yılın 8 ayında proje bazlı yatırımlar da dahil olmak üzere 2 milyon 69 bin metrekare taşınmaz yatırımcılara tahsis edildi.

Hazine arazileri için karar: Hepsi TOKİ’ye devredildi

Yatırımların desteklenmesi için Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin faaliyetlere gelecek yıl da devam edilecek.

"Proje bazlı yatırımlara" arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazları arz edilecek. Yatırım teşvik kapsamında her yıl 20 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarılacak. 2023 yılının 8 ayında proje bazlı yatırımlar da dahil olmak üzere 2 milyar 752 milyon lira yatırım tutarlı ve 1014 kişilik istihdam taahhütlü yatırım için 2 milyon 69 bin metrekare taşınmaz yatırımcılara tahsis edildi.

KİRALAMA ŞARTLARI BELLİ OLDU
Hazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanırken, kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere kira süresini yeniden uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanındı. Bu kapsamda şimdiye kadar gerekli şartları taşıyan 73 bin 952 çiftçiyle kira sözleşmesi imzalandı. Son düzenlemeyle, uygulamadan yararlanmak için daha önce var olan son başvuru süresi kaldırıldı, vatandaşların başvurmaları halinde, ecrimisil ile kullanım yerine kira sözleşmesi imkanı sağlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ARAZİ TAHSİSİ
Bu kapsamda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi, konut sorununun çözümü ve şehirlerin doğal afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı alanlara dönüştürülmesini desteklemek amacıyla rezerv alan veya arsa üretim alanı ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrine devam edilecek.

Bu yıl, 19,2 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı rezerv alan olarak kullanılmak üzere Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tahsis edildi. Konut sorununun çözümü ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amacıyla 95,9 milyon metrekare yüzölçümlü arsa ve arazi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında belirlenen geçici ve kesin iskan alanlarında kalan Hazine mülkiyetindeki 17,2 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 126,5 milyon metrekare yüzölçümlü tescil harici alanın TOKİ'ye devri uygun görüldü. Deprem finansmanında kullanılmak üzere, yaklaşık 143,1 milyon metrekare yüzölçümlü ve 70 milyar lira bedelli taşınmazın TOKİ'ye devir işlemleri de devam ediyor.