Güncel
28 Oca 2021 10:44 Son Güncelleme: 28 Oca 2021 11:01

Hadımköy'de icradan satılık dev arazi! 23.4 milyon TL bedelle... Kim alacak?

İstanbul Havalimanı'na 15 km mesafedeki 53 bin 184 metrekarelik tarla niteliğindeki gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. 23.4 milyon TL bedelle satışa çıkarılan gayrimenkulu kimin alacağı merak konusu oldu.

Hadımköy'de icradan satılık dev arazi! 23.4 milyon TL bedelle... Kim alacak?

Gaziosmanpaşa 1. İcra Dairesi'nin Hadımköy'de satışa çıkardığı dev arazi yatırımcıların ilgi odağı oldu. 23 milyon 434 bin 587 TL bedelle satışa çıkarılan arazinin büyüklüğü 53 bin 184 metrekare...

Gaziosmanpaşa 1. İcra Dairesi Arnavutköy Hadımköy'de yer alan gayrimenkulü açık artırma usulü ile satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 23 milyon 434 bin 587 TL olarak belirlendi. Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası İhale Sayonundaki satış ihalesi 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

İstanbul Havalimanı'na kuş uçuşu mesafesiyle 15 kilometre uzaklıkta yer alan gayrimenkulün icradan satışı ile ilgili ilan detayları paylaşıldı. 

T.C.GAZİOSMANPAŞA1. İCRA DAİRESİ
2017/10011 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 5013 Parsel, HADIMKÖY Mahalle/Köy, Arnavutköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.10.2019 tarih ve 25308 kayıt nolu yazılarında,  Arnavutköy İlçesi, Hadımköy 5013 parsel, 28.05.2012 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez 1. Etap Uygulama İmar Planında Askeri Güvenlik Bölgesinde, kısmen İlköğretim tesis alanında, kısmen park alanında, kısman Emsal 1.00, Hmaks: 4 kat, konut + Ticaret (K+T1) alanında kalmakta olup kısmen de yola terki bulunmaktadır denilmektedir.

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 53,184.88m2 alanlı, Tarla niteliğindeki taşınmaz Abdülezelpaşa caddesine cepheli boş tarla durumunda olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Taşınmazın çevresinde yer yer sık konut şeklinde, yer yer de seyrek depo ve fabrika yapılarının bulunduğu, kanal, su gibi alt yapıların tamamlandığı, elektrik tesisatının bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz çok hafif eğilimli ve engebeli topoğrafik yapıdadır.

Taşınmazın çevresel özellikleri:
Dava konusu taşınmazın etrafı meskun mahal olup, konut, depo, fabrika işyerleri bulunduğu, Bulunduğu yer itibarı ile alışveriş merkezlerine, otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededirler. Belediye hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, kanal gibi) azami derecede istifade eder durumda olup, tarifi ve aranıp bulunması kolay bir noktadadırlar.

Dava konusu taşınmaz (kuş uçuşu mesafesi olarak);
1- Arnavutköy Kaymakamlığına 10,940.00m (10.9km) mesafededir.
2- Arnavutköy Belediye Başkanlığına 9,000.00m (9km) mesafededir.
3- İstanbul Havalimanına 15,000.00m (15km) mesafededir.
4- Hadımköy Aile Sağlığı Merkezine 680.00m. mesafededir
5- TEM Karayoluna 6,500.00m (6.5km) mesafededir.

EMSAL ARAŞTIRMASI

Bölgedeki emlak firmalarından, civardaki iş yerlerinden şifahi bilgi alınmıştır.Resen emsal araştırması ile bölgede bulunan satılık tarla ve arsaların, internet ortamından bulunan örnek satılık tarla ve arsaların fikir verici emsal olarak değerlendirilmiş olup, dava konusu taşınmazlar ile aynı bölgede 3 taşınmazın satış ilanı irdelenmiş ve şerefiye farkına esas olan etkenler göz önünde bulundurulmuştur. İncelenmesi yapılan bu ilanların talep edilen satış bedellerine yaklaşık% 10 pazarlık payı ön görülmüştür.

Taşınmazın kullanım alanı, mevkii, imar durumu (Merkez 1. Etap Uygulama İmar Planında (Askeri Güvenlik Bölgesinde,görülsede ilgili kurumla yazışmalar sonucunda Askeri güvenklik bölgesnde kalmamaktadır. ( kısmen İlköğretim tesis alanında, kısmen park alanında, kısmen de yola terki bulunmaktadır), taşınmazın alanı, geometrik yapısı, çevre teşekkülü, ulaşım hususları, günün ekonomik şartları, son zamanlarda artan çevredeki yapılaşma ve arz- talep durumu, belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, kira getirisi gibi tüm olumlu ve olumsuz özellikler göz önünde bulundurularak Keşif tarihi itibari ile;
İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 53,184.88m2 alanlı, Tarla niteliğindeki taşınmaza: (53,184.88m2 x 2.350,00TL) 124.984,468,00TL değer takdir edilmiştir.
borçlunun, hissesine isabet eden bedel:
(124.984.468 x3/16) 23.434.587,75TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, 53,184.88M2 Alanlı, Tarla Arnavutköy/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 53.184,88 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Arnavutköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08.10.2019 tarih ve 25308 kayıt nolu yazılarında, “Arnavutköy İlçesi, Hadımköy5013 parsel, 28.05.2012 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Hadımköy Merkez 1. Etap Uygulama İmar Planında , kısmen İlköğretim tesis alanında, kısmen park alanında, kısman Emsal 1.00, Hmaks: 4 kat, konut + Ticaret (K+T1) alanında kalmakta olup kısmen de yola terki bulunmaktadır” denilmektedir.

Kıymeti : 23.434.587,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 25/03/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 21/04/2021 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ EKHİZMET BİNASI MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10011 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/01/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.