Vergi
28 Ara 2019 10:36 Son Güncelleme: 28 Ara 2019 11:07

Geliri 600 bin TL'den fazla olana yüzde 40 vergi! Kira geliri için de yeni tutar

Gelir Vergisi dilimleri için 2020 yılı düzenleme tarifesi belirlendi. Buna göre geliri en az 22 bin liraya kadar olanlardan yüzde 15 oranında, 600 bin liradan fazla olanlar içinse yüzde 40 oranında vergi alınacak.

Geliri 600 bin TL'den fazla olana yüzde 40 vergi! Kira geliri için de yeni tutar

Gelir Vergisi dilimlerine yönelik yapılan yeni düzenleme doğrultusunda, 2020 yılı için gelir vergisi tarifesi oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

KİRA GELİRLERİ İÇİN

Tebliğ, bazı had ve tutarlarda yeniden değerleme oranı kapsamında düzenleme içeriyor. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 6 bin 600 lira, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 23 lira oldu.

ENGELLİ İNDİRİMİ TUTARLARI

Engellilik indirimi tutarları, birinci derece engelliler için bin 400 lira, ikinci derece engelliler için 790 lira, üçüncü derece engelliler için 350 lira olarak tespit edildi.

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan iş yeri kira bedeline ilişkin tutar, büyükşehir belediye sınırları içinde 11 bin lira, diğer yerlerde 7 bin lira olarak belirlendi.

GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 22 bin liraya kadar yüzde 15, 49 bin liranın 22 bin lirası için 3 bin 300 lira, fazlası için yüzde 20, 120 bin liranın 49 bin lirası için 8 bin 700 lira, fazlası için yüzde 27, 600 bin liranın 120 bin lirası için 27 bin 870 lira, fazlası yüzde 35, 600 bin liradan fazlasının 600 bin lirası için 195 bin 870 lira, fazlası yüzde 40 olarak tespit edildi.