Konut Haberleri
26 Eki 2017 11:15 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 05:30

Gaziosmanpaşa’daki kamulaştırma için flaş karar!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2012-2013 yıllarından bu yana devam eden 14 mahalleyi kapsayan acele kamulaştırma davası, sonuca bağlandı. Danıştay, acele kamulaştırmayı ‘hukuka aykırı’ buldu.

Gaziosmanpaşa’daki kamulaştırma için flaş karar!
İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde 2012-2013 yıllarında 14 mahalle riskli alan ilan edildi. Bu kararın ardından açılan davalarda riskli alan kararı Danıştay 14. Daire tarafından, iptal edilmişti. Bu iptal kararları Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından da onanmıştı.

Riskli alan kararından sonra bakanlar kurulu, geçen yıl GOP’ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması öngörülen bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı aldı.

Hukuka aykırı...

Evleri acele kamulaştırma kararı kapsamına giren mahallelilerden Bülent Demir ve Hasan Düren, avukatları aracılığıyla söz konusu kararın riskli alan kararının iptal edildiğini dolaysıyla söz konusu kararın hukuksuz olduğunu belirterek Danıştay 6. Daire’ye dava açtı.

6. Daire de açılan davada acele kamulaştırma kararının iptaline karar verdi. Bakanlar kurulu kararının hukuka aykırı bir işlem olduğunu kaydeden Danıştay iptal kararına gönderme yaparak kararında şu ifadelere yer verdi:

“Bu durumda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu’nda belirtildiği üzere öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi, taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesinin esas alınması, kanunda belirtilen uygulamaların bakanlıkça yerine getirilmesi, ancak üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın malikleri üçte iki çoğunluğu sağlayamazsa acele kamulaştırma yoluna gidilmesi gerekirken anılan hususlar gözetilmeksizin riskli alana ilişkin bakanlar kurulu kararı üzerine dava konusu taşınmazın acele kamulaştırılması yolunda tesis edilen bakanlar kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Belediyenin kararı iptal

Ayrıca bakanlar kurulunun söz konusu kararını dayanak göstererek, mahallelinin evlerine el koymaya hazırlanan GOP belediyesinin acele kamulaştırma kararı da yargıdan döndü.

Mustafa Sepetçi adlı mahallelinin açtığı davada İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Danıştay 6. Dairesi’nin acele kamulaştırma için verdiği iptal kararına işaret ederek, belediyenin bir acele kamulaştırma kararını iptal etti.

'Aykırı olduğu söylendi'

Mahallelinin avukatlığını yapan Sosyal Haklar Derneği ve GOP Barınma Hakkı Meclisi’nden Avukatı Deniz Özen yargı kararları için şunları söyledi: “Danıştay 6. Dairesi ve İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararları ile, acele kamulaştırma kavramının unsurları bir kez daha belirgin bir şekilde vurgulamış ve yalnızca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak acele kamulaştırma işlemi tesis edilmesinin mümkün olmadığı şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur.”

‘Mülkiyet hakları ihlal edildi’

Özen, bakanlık ve belediyenin bugüne kadar verdikleri kararlarla mahallelinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirtti: “Söz konusu kararlara konu olan bölgede bugüne kadar ona yakın imar planı iptal edilmiş, 3ü riskli alana ilişkin ve son olarak biri de acele kamulaştırma işlemine ilişkin olmak üzere pek çok sayıda Bakanlar Kurulu hakkında iptal kararı verilmiştir. Yalnızca bu durum dahi; Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı’nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı eli ile yurttaşların mülkiyet hakkını hiçe saydığının açık kanıtı niteliğindedir. Anılan iptal kararları kamu idarelerinin, yurttaşların Anayasal haklarını yok sayma ısrarından artık vazgeçmeleri gerektiğini göstermektedir.”