Ekonomi
24 Şub 2021 09:26 Son Güncelleme: 24 Şub 2021 09:39

Gaziantep'te Vakıflardan 56 kiralık gayrimenkul... İhale ne zaman ve detayları ne?

Gaziantep Vakıflar arsa, tarla, iş yeri, konut niteliğinde 56 gayrimenkul kiraya verecek Gaziantep ilinde Vakıflar tarafından 56 adet gayrimenkulün kiraya verilmesi için ihale açıldı.

Gaziantep'te Vakıflardan 56 kiralık gayrimenkul... İhale ne zaman ve detayları ne?

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan hazine gayrimenkullerini kiralamaya devam ediyor. Bu çerçevede Gaziantep ilinde çok sayıda taşınmazın kiraya verilmesi amacıyla yeni bir ihale açıldı. Peki ihalede hangi gayrimenkuller, nasıl kiraya verilecek?

Türkiye'nin pek çok ilinde Hazineye ait gayrimenkullerin satış ve kiralanması için ilana çıkan Vakıflar Genel üdürlüğü tarafıdnan Gaziantep ilinde yeni bir ilan açıldı. İlan çerçevesinde Vakıflar Gaziantep Bölge Müdürlüğü çok sayıda gayrimenkulün kiraya verilmesi için ihale duyurusu yaptı.

Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve arsa, büro, tarla, WC, zeytinlik, dükkan ve mesken niteliğinde olan toplam 56 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak. Arsa, tarla, iş yeri ve çok sayıda gayrimenkulden oluşan 56 adet taşınmaz açık arttırma usulü ihale ile kiraya verilecek.

Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait yukarıda  her türlü özelliği belirtilmiş olan vakıf taşınmazlar mevcut haliyle  05 MART 2021 CUMA  Günü İlan Metninde belirtilen saatinde,   İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Vakıflar Güven İş Merkezi, No:8   adresindeki Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İhale salonunda   2886 Sayılı Yasanın 45. Maddesi gereği , Açık Teklif Usulü  ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden sözleşme tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar, ihale bedeli üzerinden,  2022 ve 2023  yılları içinde   İhalede ortaya çıkacak aylık  kira bedeline periyodik olarak   Devlet İstatistik Enistüsü  tarafından yayınlanan  Tüketici Fiyat Endeksi'nin oniki aylık  ortalamalara göre değişim  oranından az olmamak kaydıyla,  kira artışı yapılmak şartıyla 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kira süresinin sonunda, sürenin uzatılması halinde  taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınrak kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.

Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen  muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup;  işyeri olarak kullanılacak yerlerin ruhsat vb. işlemleri  kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur  veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat v.b. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.  

İhalesi uhdesinde kalan katılımcılardan sözleşme düzenlenmeden önce  KHK taahhütnamesi alınacak olup, hakkında KHK taahhütnamesinde yer alan hususlara ilişkin sonucun olumlu gelmesi halinde kira sözleşmesi düzenlenecektir. Sonucu olumsuz sonuçkanması durumunda ise sözleşme düzenlenmeyerek ihale iştirakı sırasında yatırmış olduğu ihale teminatı bütçeye irad kayıt edilecektir.

NOT:İhale için istenilen belgeler ihale tarihinden 1 (bir) gün önce  mesai saati  (17:00) bitimine kadar Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim edileçektir. Bu tarihden sonra  yapılacak başvurular kabul edilmiyecektir."  İhale saat 14:00 da başlayacak ilan sırasına göre  birinden diğerine geçilmek suretiyle  yapılacaktır.

İŞTE İHALE İLE KİRALANACAK MÜLKLERİN LİSTESİ

Gaziantep Vakıflar tarafındna ihale yöntemiyle kiraya verilecek 56 gayrimenkulün listesi şöyle: