Konut Haberleri
05 Kas 2020 08:30 Son Güncelleme: 05 Kas 2020 08:50

DASK yenilemesini bildirmeyen banka kusurlu bulundu

DASK yenilemesini bildirmeyen banka kusurlu bulundu. Yargıtay emsal bir karara imza attı. Depremden zarar gören yurttaşın, DASK poliçesinin yenilenmesi için kendisine haber verilmediğini belirterek açtığı davada son karar verildi.

DASK yenilemesini bildirmeyen banka kusurlu bulundu

DASK poliçesinin yenilenme süresinde tüketiciye haber vermeyen banka kusurlu bulundu. Yargıtay, tüketicilerin lehine emsal bir karara imza attı. Süresi bitmesine rağmen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigorta poliçesinin yenilenmesi için konut kredisi kullanan yurttaşa haber vermeyen banka kusurlu bulundu. 

Van depreminde evi zarar gören bir yurttaş soluğu mahkemede aldı. Yurttaş evini alırken kredi kullandığını, banka şubesi ve sigorta şirketi konut için DASK poliçesi düzenlediğini belirtti. Ancak DASK poliçesi süresinin bitmesine rağmen ne bankadan ne de sigorta şirketinden kendisine bilgilendirme gelmediğini öne sürerek, zararının tazmin edilmesini istedi. 

Tüketici Mahkemesi’nde açılan davada Vanlı yurttaş, yenileme hususunda bildirim yapmamış olması nedeniyle mağdur edildiğini açıklayıp 68 bin 500 TL maddi, 10 bin TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalılar banka şubesi ise davanın reddini savundu. 

Mahkeme; toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, poliçenin yenilenmemesinde davacının da yüzde 50 oranında müterafik kusuru bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile 40 bin 695,95 TL'nin davalı bankadan tahsiline, davalı DASK aleyhine açılan davanın reddine hükmetti.

Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, bankayı kusurlu buldu. Kararda; “Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı banka vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.