Konut Haberleri
15 Mar 2017 14:31 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 05:03

Çeşme'de 3.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Çeşme'de yer alan arsa 3.3 milyon TL'den icradan satışa çıkıyor...

Çeşme'de 3.3 milyon TL'ye satılık arsa!
Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Köyü Komidi mevkiinde yer alan arsa satışa çıkıyor. Arsanın toplam bedeli 3 milyon 368 bin 250 TL olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Köyü Komidi mevkiinde 7907 Ada No, 1 Parsel Nosunda kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz tapu kaydındaki 02.12.2013 tarih 10280 yevmiyeli 2. Derece doğal sit alanındadır şerhi, 23.01.2013 tarih 539 yevmiyeli 2. derece doğal sit alanındadır şerhi ve 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli 1 vev 2 derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.
Adresi : Çeşme Dalyan Mahallesinde 4330 sokak üzerinde boş arsa vasıflı taşınmazdır.
Yüzölçümü : 4.491 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Dosyada mevcut celbeden imar durmuna göre söz konusu parsel 09.08.2011/6216 sayılı kurul kararı gereği II derece doğal sit alanında 16.01.2004 gün vce 11025 sayılı kurul kararı gereği onaylanan koruma amaçlı imar planında turistik tesis alanında kalmaktadır. otel yapılması halinde aşağıdaki şartlar geçerlidir. kat irtifakı kurulumaz Tesis tek bağımsız birim kabul edilir. Turizm Tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanır İnşaat ruhsatı alınmadan önce Turizm yatırım belgesi alınması zorunludur Ayrıca 02.12.2011 gün ve 28130 sayılı resmi gazetede ilan edilen Ayasaranda Turizm Merkezi sınırları içindedir. Ayrık E 0,30 nispetinde 4 kat 12,50 metre yüksekliğinde inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti : 3.368.250,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 24/05/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 21/06/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/45 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ayrıca daha önce kendilerine ilanen teblgat yapılan hissedarlar Mahmut Aspi oğlu Mehmet İsmet Gülerer, Cuma oğlu Mustafa Sağır Muhittin oğlu Turgut Aydın ve İhsan kızı Saniye Turunç'a gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağıda ilan olunur.08/03/2017


EMLAKEKİ.COM ÖZEL HABER
ETİKETLER
#izmir #Çeşme