Konut Haberleri
25 Oca 2017 12:55 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 04:58

Beyoğlu ve Kağıthane'de 10 arsa satışı! Bugün!

İBB Beyoğlu ve Kağıthane'de yer alan 10 arsayı bugün satışa çıkarıyor...

Beyoğlu ve Kağıthane'de 10 arsa satışı! Bugün!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu ve Kağıthane'de yer alan 10 arsayı satışa çıkarıyor. İhaleye konu arsaların toplam bedeli 3 milyon 918 bin 126 TL olarak belirlendi.

İHALE DETAYLARI

İhale Konusu: Arsa satışı, Beyoğlu, Sütlüce
İhale Kayıt No: 4836
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Müdürlüğü
İlgili Adres: Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 88
İlgili Faks: 0212 449 51 33
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Beyoğlu, Sütlüce
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No:4836
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Beyoğlu
c)Mahallesi:Sütlüce
d) Pafta No:---
e) Ada No: 3265 
f) Parsel No: 5
g) Yüzölçümü:135 m²              
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 
ı) Halihazır: Kömürlük ve Bahçe İşgali
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı  
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 405.000.-TL
4) Geçici Teminatı:    12.150.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88                      
Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli 100.-TL


İhale Konusu: Arsa satışı, Beyoğlu, Keçecipiri
İhale Kayıt No: 88
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık İhale
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Beyoğlu, Keçecipiri
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 88
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Beyoğlu
c) Mahallesi: Keçecipiri
d) Pafta No:---
e) Ada No: 3082
f) Parsel No: 10
g) Yüzölçümü: 153,75 m²               
h) Satılacak Hisse Oranı: 7877/15375
ı) Halihazır: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı                               
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 248.126.-TL
4) Geçici Teminatı:     7.443,78 TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 250.-TL

İhale Konusu: Arsa satışı, Kağıthane, Merkez
İhale Kayıt No: 4862
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Merkez
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 4862
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Mahallesi: Merkez
d) Pafta No:---
e) Ada No: 6807 
f) Parsel No: 36
g) Yüzölçümü: 140 m²              
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 
ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı  
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 280.000.-TL
4) Geçici Teminatı:     8.400.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 250.-TL


İhale Konusu: Arsa satışı, Kağıthane, Merkez
İhale Kayıt No: 4863
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Merkez
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 4863
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Mahallesi: Merkez
d) Pafta No:---
e) Ada No: 6807 
f) Parsel No: 37
g) Yüzölçümü: 125 m²              
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 
ı)Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı 
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 250.000.-TL
4) Geçici Teminatı:      7.500.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 250.-TLİhale Konusu: Arsa satışı, Kağıthane, Merkez
İhale Kayıt No: 4823
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Müdürlüğü
İlgili Adres: Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 88
İlgili Faks: 0212 449 51 33
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Merkez
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 4823
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c)Mahallesi: Merkez
d) Pafta No:---
e) Ada No: 8744 
f) Parsel No: 9
g) Yüzölçümü:95 m²              
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 
ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Ticaret Alanı  
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 1.045.000.-TL
4) Geçici Teminatı:       31.350.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88                      
Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli 100.-TL

İhale Konusu: Arsa satışı, Kağıthane, Gürsel
İhale Kayıt No: 53
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Gürsel
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 53
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Mahallesi: Gürsel
d) Pafta No:---
e) Ada No: 8856
f) Parsel No: 2
g) Yüzölçümü: 104 m²               
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı                              
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 228.800.-TL
4) Geçici Teminatı:     6.864.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 250.-TL


İhale Konusu: Arsa satışı, Kağıthane, Gürsel
İhale Kayıt No: 54
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Gürsel
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 54
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Mahallesi: Gürsel
d) Pafta No:---
e) Ada No: 8856
f) Parsel No: 22
g) Yüzölçümü: 110 m²               
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı                               
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 242.000.-TL
4) Geçici Teminatı:     7.260.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 250.-TL


İhale Konusu: Arsa satışı, Kağıthane, Gürsel
İhale Kayıt No: 56
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Gürsel
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 56
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Mahallesi: Gürsel
d) Pafta No:---
e) Ada No: 8856
f) Parsel No: 4
g) Yüzölçümü: 235 m²               
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı                               
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 517.000.-TL
4) Geçici Teminatı:   15.510.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 250.-TLİhale Konusu: Arsa satışı, Kağıthane, Gürsel
İhale Kayıt No: 55
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Mesken Müdürlüğü
İlgili Adres: Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 30
İlgili Faks: 0212 449 51 07
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Kağıthane, Gürsel
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 55
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kağıthane
c) Mahallesi: Gürsel
d) Pafta No:---
e) Ada No: 8856
f) Parsel No: 11
g) Yüzölçümü: 201 m²               
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
ı) Halihazır: İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Konut Alanı                               
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 442.200.-TL
4) Geçici Teminatı:   13.266.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30
Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli 250.-TL


İhale Konusu: Arsa satışı, Fatih, Denizabdal
İhale Kayıt No: 4874
İhale Tarih ve Saati: 25/01/2017 13:00
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Müdürlüğü
İlgili Adres: Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
İlgili Telefon: 0212 455 33 88
İlgili Faks: 0212 449 51 33
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
İhale Türü: ARSA SATIŞI
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Arsa
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Fatih, Denizabdal
İşin Süresi / Teslim Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No:4874
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Fatih
c)Mahallesi:Denizabdal
d) Pafta No:---
e) Ada No: 1707 
f) Parsel No: 30
g) Yüzölçümü:26 m²              
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı 
ı) Halihazır: Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
k) İmar Durumu: Ticaret + Konut Alanı (Komşu Parsellerden Herhangi Biri İle Tevhidli) 
l) Cinsi: Arsa
3) Muhammen Bedeli: 260.000.-TL
4) Geçici Teminatı:      7.800.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati: 25 Ocak 2017 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No:4 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88                      
Fax: 0212 449 51 33
9) Şartname Bedeli 100.-TL