Güncel
30 Oca 2021 11:32 Son Güncelleme: 30 Oca 2021 11:39

Bayraklı Belediyesi 5 arsasını satışa koydu... İzmir depreminden en çok etkilenen ilçeydi

İzmir'de depremin en çok vurduğu ilçe olan Bayraklı'da belediye 5 arsa satışı için ilan yayınladı. Arsaların toplam satış bedeli 911 bin TL olarak belirlendi.

Bayraklı Belediyesi 5 arsasını satışa koydu... İzmir depreminden en çok etkilenen ilçeydi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye 5 arsa satışı için ilan yayımladı. İzmir depreminde en çok hasar alan ve can kayıpları yaşanan ilçede Bayraklı Belediyesi mülkiyetindeki 5 arsayı satışa koyduğunu duyurdu. 

Bayraklı'daki Emek mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5 arsa açık artırmayla satışa sunuldu. Arsaların toplam satış bedeli 911 bin TL olarak belirlendi. İhalenin 2 Şubat'ta gerçekleşeği bildirildi. 

Bayraklı Belediyesi, Emek mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5 adet arsayı açık artırmayla satışa sundu. Satışa çıkarılan arsaların toplam satış bedeli 911 bin TL olarak belirlendi. İhalesi 2 şubatta gerçekleşecek.  

 

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Arttırma usulü ile 02/02/2021 Salı günü Bayraklı Mahallesi Anadolu Caddesi, no:125 adresinde Bayraklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı salonunda tahmini bedellerin arttırılması suretiyle satılmasına karar verilecektir.

2- ) İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri(Vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ihale günün de alınıp teslim edilecektir), geçici teminat bedelini .02/02/2021 Pazartesi günü en geç 12:30 kadar Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya Vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3-) İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

4-) İhale ile ilgili olarak her türlü noter,vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, alıcıya aittir. Kiralanmaya ilişkin olarak her türlü noter, vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. 5-) Bayraklı Belediyesinden ihale tarihinde alınmış vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge.

6-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İLAN OLUNUR.

Kaynak: Bayraklı Belediyesi'nden Satılık 5 Arsa