Kent Haberleri
19 Oca 2021 14:00 Son Güncelleme: 19 Oca 2021 17:39

Bahçeşehir gölet bölgesindeki işletme ruhsatları iptal!

İstanbul'un Bahçeşehir ilçesindeki göletler bölgesi olarak bilinen alanda tüm tartışmalara rağmen sürdürülen yapılaşma sonrası açılan işletmelerin ruhsatları iptal edildi.

Bahçeşehir gölet bölgesindeki işletme ruhsatları iptal!

İstanbul'in Bahçeşehir ilçesindeki göletler bölgesinde senelerdir süren tartışmalı yapılaşmanın ardından açılan işletmelerin ruhsatları mahkeme tarafından iptal edildi. 

İstanbul’da Başakşehir Belediyesi’ne ait olan ve ‘gölet, spor, turizm ve rekreasyon’ fonksiyonuna sahip Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde gölet bölgesindeki projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü gazetesinde Özlem Güvemli haberinde konuyu okurlara duyurdu. 2015'ten beri yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planları, ihale için belediye başkanına yetki verilmesi kararı, ihale ve ruhsatlara karşı açılan davalarda alınan iptal kararlarına karşın inşaatlar büyük ölçüde tamamlandı ve bazı işletmeler açılarak hizmete vermeye başladı. 

Son olarak dönemin CHP'li meclis üyeleri Abdulhadi Akmugan ve Mehmet Gümüş tarafından, hasılat paylaşımı yöntemi ile rekreasyon projesi yaptırılmasına ilişkin belediye başkanına yetki verilmesine yönelik meclis kararı, inşaat için verilen 26 Şubat 2016 tarihli ruhsatların iptaline ilişkin olarak açılan davada yeni karar daha çıktı.

DANIŞTAY KARARI BEKLENMEDEN İŞLEM YAPILAMAZ

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, ruhsatların dayanağını oluşturan 22 Nisan 2015'te yapılan ihalenin iptali için İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın itirazlar üzerine Danıştay'a gönderildiği belirtildi.

O davaya bakan Danıştay 13. Dairesi'nin de belediye başkanına yetki veren meclis kararına açılan davanın sonucuna göre temyiz incelemesi yapmak amacıyla bekletme kararı verdiği anımsatıldı. Danıştay 13. Dairesi'nin bu sırada ihalenin yürütmesini durdurma kararı aldığı da belirtildi. Henüz kesinleşmemiş ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilen ihale işlemine dayanılarak ruhsat düzenlenebileceğinin kabulü halinde yürütmeyi durdurma kararının amacına hizmet etmeyeceği belirtilerek ruhsatlarda; hukuka ve usule uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Ruhsatların dayanağı ihale işlemi hakkında Danıştay 13. İdare Dairesi tarafından bir karar verildikten sonra idarenin yeni bir işlem tesis edebileceğine değinildi. Bu gerekçelerle 27 Ekim 2020'de oybirliği ile ruhsatların iptaline karar verildi.