Güncel
16 Şub 2021 17:34 Son Güncelleme: 16 Şub 2021 17:38

Ataşehir Belediyesi'nden çok kıymetli arsa satışı! Tüm detaylar açıklandı

Ataşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Örnek Mahallesi 2268 ada 1 parselde yer alan arsayı 22 milyon 549 bin 154 TL'ye satıyor...

Ataşehir Belediyesi'nden çok kıymetli arsa satışı! Tüm detaylar açıklandı

Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Örnek Mahallesi 2268 ada 1 parselde yer alan arsa 22 milyon 549 bin 154 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkulün satış ihalesi 11 Mart tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

Gerçek Kişiler

Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)
Kanuni İkametgâh Belgesi
Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak)
İhale dosyası alındı makbuzu
Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.
Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan
Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
Ticaret ve Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (İhale Kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet belgesi
Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak)
İhale dosyası alındı makbuzu
Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.
Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan
Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.