Konut Haberleri
12 Ara 2023 11:23 Son Güncelleme: 12 Ara 2023 11:26

Artık arsa karşılığında da Türk vatandaşlığı verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı…

Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına kat irtifakı ve üzerinde taşınmaz bulunan arsalar da dahil edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan bu kararla birlikte köylerdeki arsalar da vatandaşlığa uygun hale geldi.

Artık arsa karşılığında da Türk vatandaşlığı verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı…

Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin taşınmazlar arasına "kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazlar" da eklendi. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararla birlikte mücavir alanda bulunan köylerdeki arsalar da vatandaşlığa uygun hale geldi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."