Güncel
01 Şub 2021 11:10 Son Güncelleme: 01 Şub 2021 11:25

Arsa yatırımcılarının gözü Sincan'daki ihalede! 21 arsa için 2 gün kaldı...

Ankara'nın Sincan ilçesindeki 21 arsa satışı için ihale düzenlenecek. Sincan Belediyesi'nin mülkiyetindeki arsalar yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Arsa yatırımcılarının gözü Sincan'daki ihalede! 21 arsa için 2 gün kaldı...

Arsa yatırımcılarını yakından ilgilendiren ihale için 2 gün kaldı. Ankara'nın Sincan Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 21 parsel arsanın satış ihalesi 3 Şubat'ta yapılacak. 

Sincan Belediyesi tarafından duyurusu daha önce yapılan 21 parsellerde arsa yatırımcılara fırsat olarak sunuluyor. 

Başkent Ankara'da yatırım fırsatlarına bir yenisi eklendi. Özellikle arsa ihalelerini yakından takip edenler için yeni bir satış ihalesi ilanı yayımlandı.

Sincan Belediyesi tarafından açılan son ihale ile yatırımcıya önemli fırsatlar sunuluyor. 21 farklı parsel üzerinde bulunan arsalar ihale usulüyle satılacak. Yatırımcı ve alıcılar için fırsat niteliğinde arsa satış ihalesinde satılacak arsalar için geri sayım başladı. 

Başkent Ankara'nın önemli ilçelerinden biri olan Sincan'da Belediye mülkiyetinde çok sayıda arsa ihale usulü satışa sunuldu. Arsa sahibi olmak isteyenler, yatırım yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren arsa satış ihalesine dair ayrıntılar ilan edildi.  

Ankara İli Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 10.976,00 m² yüzölçümüne sahip, 21 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 03.02.2021 tarihinde saat 10:30 ile 15:20 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması yönünde ilan bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen süreç başladı.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 03.02.2021 tarihlerinde saat 10:30 ile 15:20 arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 02.02.2021 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İŞTE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

Yatırımcı için fırsat niteliğinde olan arsalar en ucuzu 139 Bin TL'den başlayan fiyatla, en pahalısı ise 246 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İhaleye katılmak, arsa satın almak isteyenler aşağıda yer alan ihale ilan bilgilerini okuyarak ihale hakkında tüm detaylı bilgileri öğrenebilirler.

İHALE İLANI
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                                                  : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi                                            : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası              : 4444762/1404 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi                  : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr.
e) İlgili personel                                 : Cemaliye BULUT
2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan toplam 10.976,00 m2 yüzölçümüne sahip, 21 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 03.02.2021 tarihinde saat 10:30 ile 15:20 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın evsafı, muhammen bedeli, ihale tarih ve saati aşağıda çıkartılmıştır.

3- İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 03.02.2021 tarihlerinde saat  10:30 ile 15:20 arasında (Her bir parsel için yukarıda belirtilen tarih ve saatte) yapılacaktır. Teklifler en geç 02:02.2021 tarihinde saat  16:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,                          
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.