İki yıldır maaş alamayan Kayı İnşaat işçileri adliye önünde! Coşkun Yılmaz'a suç duyurusu

Yurt içinde ve yurt dışında işler yapan Kayı İnşaat firmasının çalışanları 2 yıldır maaşlarını alamadıklarını belirterek haklarını mahkemede aramaya karar verdiler. Şirketin sahibi Coşkun Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunan çalışanlar, Çağlayan Adliyesi önünde 8 gündür eylemdeler...

Kayı İnşaat'tan 2 yıldır maaşlarını alamayan işçiler eylemlerine 8'inci gününde Çağlayan Adliyesi önünde devam etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler Coşkun Yılmaz ve bağlantılı olduğu şirketleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kayı İnşaat'tan 2 yıldır maaşlarını alamayan işçiler eylemlerine 8'inci gününde Çağlayan Adliyesi önünde devam etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen işçiler Coşkun Yılmaz ve bağlantılı olduğu şirketleri hakkında suç duyurusunda bulundu. 

"Coşkun Yılmaz'ı parçalı hukuk oyununu bozacağız"

Kayı İnşaat işçileri eylemlerinin 8'inci gününde Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. İşçiler İnşaat-Sen Hukukçular Koordinasyonu avukatlarıyla birlikte Coşkun Yılmaz ve bağlantılı olduğu şirketlerine suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması gerçekleştirdi. 

İşçiler adına İnşaat-Sen Hukukçular Koordinasyonu’nun yaptığı basın açıklaması şöyle: 

Cezayir'de 5 farklı şantiyede 70 gün grev

"Coşkun Yılmaz’ın yöneticisi olduğu Kayı İnşaat ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bünyesindeki yaklaşık 300 işçi sözleşme yükümlülükleri gereği inşaatları tamamlamak üzere çalışmışlardır. 2018 Aralık ayı itibari ile işçilerin hakedişleri verilmemeye başlanmıştır. İşçiler 2019 Aralık ayında Kayı İnşaat’ın Cezayir’deki 5 farklı şantiye alanında yaklaşık 70 gün sürecek greve başlamıştır.

Coşkun Yılmaz maaşları ödeyeceğini beyan etti, ödemedi!

Greve başlanması üzerine Coşkun Yılmaz tarafından maaş ödemelerinin yapılacağına ilişkin beyanlar dile getirilmiştir. Diğer taraftan, Cezayir askeri kuvvetleri de işçileri sınır dışı etmek ile tehdit ederek baskı oluşturmuştur. Süreç sonucunda işçiler grevi sonlandırmak zorunda kalmıştır. İşçiler ile Kayı İnşaat arasında 1 yıllık hakedişlerinin taksitler halinde ödenmesine ilişkin Cezayir’de ihtiyari arabuluculuk anlaşma belgeleri imzalanmıştır. Fakat herhangi bir taksidin ödemesi yapılmamıştır. 

Malvarlığının tamamı ipotekli

İşçiler bu kez alacaklarını cebri icra yolu ile elde etmeye çalışmıştır. Ancak milyon dolarlar değerinde iş anlaşmaları yapan Kayı İnşaat’ın malvarlığı kayıtları reel ticari yaşamından oldukça alakasız düzeyde azdır. Söz konusu malvarlığının neredeyse tamamı ipotek kayıtlı ve haciz şerhli taşınmaz ve araçtan ibarettir. 

Dışişleri Bakanı Ekim 2020'de ödeme yapılacak dedi, yapılmadı!

İzlenilen hukuki süreçler sonucunda dahi alacakları ödenmeyen işçiler Çalışma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşmeler yapmıştır. İşçilere; hukuki yollara başvurulması gerektiği, bizzat konu ile ilgilenileceği ve Dışişleri Bakanı tarafından da 2020 Ekim ayında ödemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Fakat bu vaat de yerine getirilmemiştir.

Coşkun Yılmaz gelirlerini Kayı İnşaat bünyesinde tutmuyor

Kayı İnşaat üzerinden işçilerin alacaklarının tahsil kabiliyeti yoktur. Fakat yapmış olduğumuz incelemeler ile Kayı İnşaat’ın yetkilisi Coşkun Yılmaz’ın şirket üzerinden elde ettiği gelirleri Kayı İnşaat bünyesinde tutmadığı, yürüttüğü usulsüzlükleri perdelemek amacıyla sayısız şirket kurduğu tespit edilmiştir. Coşkun Yılmaz’ın ödemeden kaçınmak amacıyla malvarlığını azaltmaya  yönelik eylemleri, şirketleri ile ilgili olarak hem kamuoyunu hem de kamu kurumlarını yanlış bilgilendirmekte olduğu ortadadır. 

Türkiye'deki banka hesaplarını boşaltmış

Söz konusu şirketlerin ise bir çoğunun pay sahipleri yurt dışında kurulu şirketler olarak gösterilmiştir. Bu sayede ise sermayesini yurtdışına taşıyarak Türkiye'deki banka hesaplarını boşalttığı ve elde ettiği gelirleri yurtdışındaki denetimsiz off-shore olarak tabir edilen hesaplara aktardığı savcılıkça gerekli incelemeler yapıldığında şüpheye mahal vermeyecek biçimde ortaya çıkacaktır. Coşkun Yılmaz bu ve bunun gibi başkaca yolları izleyerek hem işçilerin alacaklarını ödemekten kaçınmaktadır hem de yurtiçinde resmi makamların denetiminden kurtularak vergi yükümlülüğünü hafifletmeyi amaçlamaktadır. 

40'a yakın şirketi var 

Anlatılanların yanında başkaca hukuksuzlukların da bulunduğu parçalı bir durumla karşı karşıyayız. Konu yalnızca bir kişinin birden fazla sayıda şirket kurmasından ibaret değildir. Ortada kırka yakın birbirine bağlı olduğu apaçık ortada olan ve söz konusu bağlılık her fırsatta Coşkun Yılmaz tarafından da ifade edilen kırkı aşkın şirket vardır. 

Dolandırıcılık suçu

İşçilere muhatap olarak sadece Kayı İnşaat'ın gösterilmesi için hukuki boşluklardan yararlanmanın da ötesinde tarihlere baktığımızda dolandırıcılık suçunun vasfını oluşturan eylemler bulunmaktadır. 

'Sürecin takipçisi olacağız'

İşçi alacaklarının ödenmemesine yönelik eylemleri suç teşkil eden Coşkun Yılmaz’ı ve bu süreçte Coşkun Yılmaz ile bilinçli olarak birlikte hareket eden kişilerin tamamını Savcılığa bildireceğimizi ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz." 

Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak