2B Haberleri
15 Mar 2013 12:18 Son Güncelleme: 10 Oca 2019 00:18

2-B'lerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de

2-B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin yeni düzenleme içeren kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

2-B'lerle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de

 

Kamuoyunda 2-B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin yeni düzenleme içeren kanun yürürlüğe girdi. Buna göre, tamamen tarımsal amaçlı kullanılan 2-B arazileri için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanacak.
 
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes vb.) ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si üzerinden hesaplanacak. Bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla kullanılması halinde ise taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark, kanuni faiziyle birlikte ecrimisilin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil edilecek.
Peşinat alınmadan yapılan taksitli satışlarda satış bedelinin tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için yüzde 10'u, diğer yerler için yüzde 20'si, yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, kalanı ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise en fazla 6 yılda 12 eşit taksitte faizsiz olarak ödenecek.
Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alanlar, denizlerde kıyı kenar çizgisine 5 bin metre, tabii ve suni göllerde kıyı kenar çizgisine 5 yüz metreden az mesafede bulunan alanlar ile içme suyu amaçlı barajların mutlak ve kısa mesafeli koruma alanları içinde kalan yerler, satış tarihi itibarıyla arazi toplulaştırılması yapılacak yerler, özel kanunları kapsamında kalan ve özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gerekenler ile diğer sebeplerle satılamayacağı Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri bu madde kapsamında hak sahiplerine satılmayacak.
-Sağlık ve eğitim tesisleri için kamu özel işbirliği modeli-
Öte yandan, Orman Kanunu'na eklenen hüküm ile sağlık ve eğitim tesisleri yapılması maksadıyla verilen izinlere konu tesislerin kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde yaptırılması veya mevcut izinli tesislerin yenilenmesi halinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek. İzinler, ilgili bakanlıklar adına devam edecek.
Adına üst hakkı tesis edilen yükleniciden ağaçlandırma bedeli dışında kira dahil başkaca hiçbir bedel alınmayacak.
Bu kapsamdaki izinler öncelikle bozuk orman alanlarında verilebilecek. İzin verilen alanın en az 2 katı alan, Maliye Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne ağaçlandırılmak üzere tahsis edilecek.
 
AA