Sağlık çalışanına tayin sınırı

Sözleşmeli sağlık personelleri 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde personelin eşi de buna tabi olacak...

SEKTÖREL

Sağlık çalışanına tayin sınırı
Sözleşmeli sağlık personeli 4 yıl süreyle atanamayacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamede (KHK) "Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler" başlığı altında  Sağlık Bakanlığına alınacak sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin  düzenlemelere yer verildi.

Buna göre, sözleşmeli sağlık personeli istihdamında bakanlık ve bağlı  kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel  istihdamında güçlük çekilen yerlerde, kura ile ataması öngörülenler dışında 190  sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı  Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş  pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

Sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna  göre, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi, pozisyon ve  ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak  sözlü sınavla da atama yapılabilecek. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul  ve esaslar ise bakanlıkça belirlenecek.

Bu kapsamda istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelleri 4 yıl  süreyle başka bir yere atanamayacak, "aile birliği" mazeretine bağlı yer  değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi de buna tabi  olacak.

Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde 1 yıl görev  yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda, eşlerin her ikisinin de Bakanlık  ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin  Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda  kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde, hizmet ihtiyacının daha fazla  olduğu yere atamaları yapılabilecek. Sözleşmeli sağlık personelinden 4 yıllık çalışma süresini  tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4'üncü  maddesinin  (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilecek. Bu kadrolara  atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak ve bunlar hakkında adaylık  hükümleri uygulanmayacak.

Bu madde hükümlerine göre, kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun  4'üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet  süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla  kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatları bölümünde ise  "Personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına  esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli  ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır." ifadelerine  yer verildi. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama,  sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanacak, sözleşme, imzalanmadan herhangi  bir hak doğuramayacak.

EMLAKEKİ FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER
  EDİTÖRÜN SEÇİMİ
  Çukurova Gayrimenkul'den Ramazan müjdesiÇukurova Gayrimenkul'den Ramazan müjdesi
  Skyland İstanbul’da “peşin alımlarda yüzde 20 İndirim”Skyland İstanbul’da “peşin alımlarda yüzde 20 İndirim”
  NG Residence’tan kira garantili dev kampanyaNG Residence’tan kira garantili dev kampanya
  Konut alırken 20 bin TL cebinizde kalacak! İşte fırsat paketinin tüm artılarıKonut alırken 20 bin TL cebinizde kalacak! İşte fırsat paketinin tüm artıları
  Teknik Yapı Yücelpark’la ailelere göz kıprıyorTeknik Yapı Yücelpark’la ailelere göz kıprıyor
  Konut fiyatı artışında Türkiye son 7 yılın dünya şampiyonu!Konut fiyatı artışında Türkiye son 7 yılın dünya şampiyonu!