Eski cezaevi alanı kentsel dönüşümünde şok karar!

Bayrampaşa'nın İsmetpaşa Mahallesi'nde, "Eski Cezaevi Alanı" olarak bilinen alana ilişkin kentsel dönüşüm amaçlı imar planları, üçüncü kez İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nce verilen kararla iptal edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Eski cezaevi alanı kentsel dönüşümünde şok karar!

İşte TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi açıklaması;

Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi`nde, "Eski Cezaevi Alanı" olarak bilinen alana ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planları, Odamız tarafından üçüncü kez dava konusu edilmiş olup, İstanbul 9. İdare Mahkemesi`nce verilen karar ile iptal edilmiştir.

17.03.2011 tarihinde onanan Bayrampaşa İlçesi F21C24A Pafta 22372 Parselin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı`na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı hususlar içermesi nedeni ile 04.10.2011 tarihinde Odamızca dava konusu edilmiş;  planlama alanına ilişkin yeni bir planın onanması nedeni ile davamız konusuz bırakılmıştır.

14.09.2012 tarihinde tekrar onanan plan değişikliği,  daha önce dava konusu edilen plan hükümlerini ve dava gerekçelerini aynen muhafaza etmekle birlikte, bir kez daha İBB mülkiyetindeki planlama alanı, yapı ve nüfus yoğunluğu neredeyse serbest bırakılarak yeniden düzenlenmiş ve Odamızca, plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle bir kez daha yargıya taşınmıştır. İkinci kez dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri mahkemeye sunulmuş iken planlarda yapılan çok küçük değişiklikler ile yeniden onaylanarak askıya çıkartılmış, açtığımız davanın tekrar konusuz bırakıldığı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Planlara yönelik denetleme ve yargılama sürecini adeta atlatabilmek amacıyla yapılan bu uygulamaya karşılık Odamız tarafından üçüncü kez dava açılmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 14.12.2012 tarih ve 2708 sayılı kararı ile onanan "Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı"nın; yapılaşma şartları yönünden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmış ve söz konusu planlar İstanbul 9. İdare Mahkemesi`nde 2014/263 dosya numarası ile görülen davada, mahkemenin aldığı karar sonucu iptal edilmiştir.
 
İstanbul`un en yoğun ilçelerinden biri olan ve İstanbul`da yaşanacak bir depremde mevcut sağlıksız yapılaşma düzeni nedeniyle büyük kayıpların yaşanmasının muhtemel olduğu Bayrampaşa İlçesi`nde, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi`ne ait olan bir alanın "açık alan" olarak bırakılmayarak; çevre yapılaşma koşullarının çok üzerinde bir yapılaşma şartının bölge için tanımlanmasının yapı, nüfus ve araç yoğunluğunu arttıracağı bu nedenle de yakın çevresi açısından da olumsuz emsal teşkil edeceği çok açıktır.

Donatı ve yeşil alan ihtiyacı çözülmüş, sağlıklı kentler oluşturulması adına çalışması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi`nin, kendi mülkiyetinde olan ve donatı açısından büyük oranlarda eksiği bulunan bir bölgede yer alan, açık alan veya donatı alanı olarak kullanılabilecek bu alanı, ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılaşmaya açması; bölge yapılanma koşulları ve sağlıksız donatı dengesi ile birlikte düşünüldüğünde şehircilik ilkeleri açısından kabul edilebilir nitelikte değildir.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak; yargıyı atlatmaya yönelik yapılan uygulamalara rağmen,  bilimden, kamu yararından ve doğadan yana mücadelemizi  kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

EMLAKEKİ FACEBOOK'TA

DİĞER HABERLER
  EDİTÖRÜN SEÇİMİ
  Larissa Göl Evleri satışa çıkıyor! 1.200 konut geliyor!Larissa Göl Evleri satışa çıkıyor! 1.200 konut geliyor!
  Doğu’nun en yüksek binası ESN Twin Towers satışa çıktıDoğu’nun en yüksek binası ESN Twin Towers satışa çıktı
  DKY 240 milyon liraya Kartal sahiline indiDKY 240 milyon liraya Kartal sahiline indi
  Strada’dan kadınlara özel: 2+1 daire alana 3 taş pırlantaStrada’dan kadınlara özel: 2+1 daire alana 3 taş pırlanta
  Butik yaşamın yeni adresi: Butiq KartalButik yaşamın yeni adresi: Butiq Kartal
  Rönesans Gayrimenkul'den 240 ay vade kampanyasına destekRönesans Gayrimenkul'den 240 ay vade kampanyasına destek